Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa dla kobiet po doświadczeniach przemocyFundacja C.E.L zaprasza kobiety, po doświadczeniach przemocy, którym towarzyszy obniżony nastrój, lęk i które chciałaby poczuć swoją siłę i motywację do zmiany, na spotkania grupowe. Zajęcia rozpoczną się 7 marca.

 

 

W czasie spotkań grupowych uczestniczki będą wspólnie pracować nad:
• odzyskaniem kontroli nad swoim życiem;
• pokonywaniem bezradności;
• poznaniem swoich mocnych stron, swojego potencjału;
• budowaniem strategii rozwiązywania problemów życiowych;
• wyznaczaniem celów i budowaniem planów działania;
• wymianą doświadczeń i wzajemnym wsparciem.

Termin: Spotkania będą się odbywać regularnie co tydzień we wtorki w godzinach 17.00–20.00. Start: 7 marca 2023 we wtorek. Zajęcia zakończą się dwudniowym spotkaniem weekendowym pod koniec czerwca. Organizator zaplanował w sumie dwa spotkania weekendowe: 22-23 kwietnia i 24-25 czerwca 2023. W sobotę i niedzielę zajęcia odbywają  się w godz. 10:00-16:00.

Zapisy: od poniedziałku do piątku pod nr. telefonu 508 797 177.

Zajęcia odbywają się w lokalu Fundacji C.E.L.

Oferta tylko dla mieszkanek Warszawy!

Udział w zajęciach jest nieodpłatny!

Spotkania grupowe realizowane są w ramach zadania: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021-24: „Małymi krokami do wielkich zmian”, czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy
w domu i w rodzinie. Zadanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawa.

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatra.

Napisz komentarz

Skip to content