Znaj ryzyko - kampania społeczna

Alateen – pomoc dla młodych żyjących w otoczeniu alkoholika

Alateen to ruch wsparcia dla dzieci, nastolatków i młodzieży do lat 18., których rodzice, jedno z nich lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu. Alateen jest częścią Grup Rodzinnych Al-Anon, czyli wspólnoty osób, z otoczenia których ktoś bliski jest uzależniony od alkoholu. Podobnie jak w przypadku wspólnot Anonimowych Alkoholików i Al-Anon, uczestnicy Alateen spotykają się mityngach, aby dzielić się doświadczeniem oraz wzajemnie pomagać sobie w rozwiązywaniu problemów.

Edukacja i profilaktyka

Członkowie Alateen, oprócz wymiany doświadczeń, podczas spotkań grupowych uczą się o istocie choroby alkoholowej oraz koncentrują się na osobistym rozwoju, aby w ten sposób zmniejszyć działanie skutków alkoholizmu na ich życie. Rozmawiają o trudnościach, z jakimi borykają się w domach rodzinnych, oraz wspierają się wzajemnie.

Rolą mityngów jest uświadomienie młodym ludziom, że alkoholizm jest „chorobą rodzinną” – wpływa na emocje, jak i stan fizyczny wszystkich osób przebywających w otoczeniu osoby uzależnionej. Spotkania mają uświadomić dzieciom osób dotkniętych chorobą alkoholową, że nie są w żaden sposób winne picia lub zachowania tej osoby, nie mogą zmienić ani kontrolować osoby pijącej. Mogą jednak skupić się na sobie oraz rozwijać się emocjonalnie i duchowo bez względu na to, co się dzieje w domu. Niezależnie od ich ciężkiej sytuacji mają szansę osiągnąć szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Członkowie Alateen uczą się jak oddzielić się wewnętrznie od problemów pijących bliskich, nie przestając jednocześnie ich kochać.

Praca w grupie

Do spotkań Alateen może dołączyć każda młoda osoba, która obserwuje problem alkoholowy w domu rodzinnym i pragnie coś zmienić w swoim życiu. Każda grupa ma swojego lidera lub opiekuna. Osoba dorosła jest wsparciem dla grupy, przekazuje wiedzę i doświadczenie. Są to psychologowie, terapeuci, jednak bardzo często są to również osoby ze wspólnoty dla współuzależnionych Al – Anon. Alateen jest grupą samopomocową, dlatego czasem zdarza się, że liderem grupy jest młody człowiek. Jego zadaniem jest prowadzenie spotkań i ewentualny kontakt z opiekunem lub profesjonalistą. Podczas mityngów uczestnicy grupy uczą się również wykorzystywania w swoim życiu Programu 12 Kroków Alateen.

Na świecie spotyka się obecnie ponad 3 tys. grup Alateen, natomiast w Polsce, na początku 2002 roku było ich prawie 60. Spotkania odbywają się na terenie całego kraju, bardzo często w miejscach , w których działają również grupy wsparcia dla dorosłych.

W Warszawie spotkania Alateen odbywają się w czwartki między godziną 18 a 20. Grupa „Nie jesteś sam” spotyka się przy ul. Kickiego 1 kl. IV lokal 50 a, domofon 60.

W 2002 roku przy Stowarzyszeniu Grup Rodzinnych Al-Anon powołany został Komitet ds. Alateen (71-756 Szczecin, ul. Tarczowa 1/15, tel. +91/ 450-10-30 lub 0-606-408-848).

Źródła:
https://al-anon.org/for-members/group-resources/alateen/
http://al-anon.org.pl/
http://al-anon.org.pl/mityngi-alateen-w-polsce/

Skip to content