Kampania społeczna "Alkohol - Znaj ryzyko"

Kampania społeczna „Alkohol – znaj ryzyko” jest skierowana do dorosłych mieszkańców Warszawy, którzy są uzależnieni od alkoholu albo piją alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy.

Ma ona na celu obalenie mitów społecznych utrudniających identyfikację z chorobą alkoholową, zaprezentowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby demokratycznej, na którą może cierpieć każdy – bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko, przybliżenie konsekwencji choroby oraz profesjonalnych form pomocy, grup wsparcia i nieodpłatnej oferty pomocowej warszawskich organizacji pozarządowych.

Jak zrobić pierwszy krok?

Czym jest społeczność terapeutyczna?
Czy jestem uzależniony?

Czym jest społeczność terapeutyczna?

Na stronach internetowych wielu ośrodków…

Więcej

Tytuł drugiej grupy filmów

Czym jest społeczność terapeutyczna?
Czy jestem uzależniony?

Czym jest społeczność terapeutyczna?

Na stronach internetowych wielu ośrodków…

Więcej

Tytuł trzeciej grupy filmów

Czym jest społeczność terapeutyczna?
Czy jestem uzależniony?

Czym jest społeczność terapeutyczna?

Na stronach internetowych wielu ośrodków…

Więcej
Przejdź do treści