Kampania społeczna "Alkohol - Znaj ryzyko"

Kampania społeczna „Alkohol – znaj ryzyko” jest skierowana do dorosłych mieszkańców Warszawy, którzy są uzależnieni od alkoholu albo piją alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy.

Ma ona na celu obalenie mitów społecznych utrudniających identyfikację z chorobą alkoholową, zaprezentowanie uzależnienia od alkoholu jako choroby demokratycznej, na którą może cierpieć każdy – bez względu na płeć, pozycję społeczną czy zajmowane stanowisko, przybliżenie konsekwencji choroby oraz profesjonalnych form pomocy, grup wsparcia i nieodpłatnej oferty pomocowej warszawskich organizacji pozarządowych.

Jak zrobić pierwszy krok?

Tytuł drugiej grupy filmów

Tytuł trzeciej grupy filmów

Przejdź do treści