Znaj ryzyko - kampania społeczna

Picie wśród młodzieżySpożycie alkoholu wśród europejskiej młodzieży zmniejszyło się, ale i tak poziom jego konsumpcji pozostaje niebezpiecznie wysoki – donosi Światowa Organizacja Zdrowia.

Niszczycielski wpływ alkoholu

W Europie ponad 1 na 10 nastolatków w wieku 15 lat pił regularnie co tydzień (9% dziewcząt i 16% chłopców). Te dane są alarmujące, bo wynika z nich, że młodzież sięga po alkohol w wieku, w którym nie powinna pić w ogóle. Każde spożycie substancji jest szkodliwe dla zdrowia, a już zwłaszcza na tym etapie rozwoju. Eksperci WHO podkreślają, że decydenci mają obowiązek ograniczać dostęp do alkoholu, egzekwować kontrolę wieku oraz wpływać na zminimalizowanie alkoholowego marketingu w przestrzeni publicznej.

Najważniejsze fakty

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet St. Andrews udokumentowały nawyki picia europejskich nastolatków w 36 krajach na przestrzeni 12 lat (badanie pt. „Zachowania zdrowotne osób w wieku szkolnym” realizowano w latach 2002-2014). Zebrane dane pozwoliły zidentyfikować niepokojące trendy związane z piciem:

  • nadmierne picie jest wciąż powszechne. Jedna czwarta chłopców i ponad 1 na 5 dziewcząt upijała się dwa lub więcej razy przed 15. rokiem życia.
  • od 2002 roku największy spadek picia alkoholu zaobserwowano w krajach nordyckich.
  • 28 proc. 15-latków, których przebadano w 2014 roku, zaczęło spożywać alkohol w wieku 13 lat lub młodszym. W porównaniu z rokiem 2002, w którym 46 proc. młodych ludzi miało już za sobą alkoholową inicjację, jest to znaczący spadek, choć i tak pozostaje na niepokojąco wysokim poziomie, zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek.
  • w 2014 roku 1 na 10 nastolatków sięgnęło po alkohol po raz pierwszy w wieku 13 lat lub młodszym (7% dziewcząt i 9% chłopców). Zestawienie ze sobą danych z 2002 roku i 2014 pozwala odnotować, że liczba 13-latków rozpoczynających picie spadła o połowę, zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek.
  • z biegiem czasu różnice między płciami jeśli chodzi o cotygodniowe spożycie alkoholu uległy zrównaniu. Oznacza to, że chłopcy i dziewczęta piją mniej więcej tyle samo. Bardziej widoczne podziały utrzymują się w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej, gdzie picie chłopców jest mocno rozpowszechnione i dwa razy większe niż wśród dziewcząt.
  • ogólna redukcja szkodliwego picia jest największa w krajach, w których alkohol jest najbardziej rozpowszechniony, takich jak Wielka Brytania i region nordycki.

Picie wśród młodzieży – zagrożenia

Spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania i wczesna inicjacja w znaczący sposób wpływają na zdrowie psychiczne, społeczne i fizyczne. Alkohol zwiększa ryzyko obrażeń, śmierci, wypadków, prób samobójczych, stosowania innych substancji. Przyczynia się także do niechcianych ciąż, zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Młodzież, która pije nadmiernie ma słabe wyniki w nauce i jest skłonna do przemocy.

Badania wykazują, że spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania powoduje negatywne zmiany w funkcjach i strukturach mózgu, które utrzymują się w wieku dorosłym. Trudności w przyswajaniu wiedzy to tylko jeden z przykładów szkodliwych skutków picia. Naukowcy wykazali również, że opóźnienie wieku, w którym nastolatkowie sięgają po raz pierwszy po alkohol zmniejsza ryzyko uzależnienia w późniejszym okresie życia.

Warto wiedzieć, że alkohol jest jednym z czterech głównych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci na świecie.

Jak zmniejszyć spożycie alkoholu wśród młodych ludzi?

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała kilka zaleceń, które mogą przyczynić się do ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu. Według WHO wzrost cen i ograniczenie dostępności alkoholu, kompleksowe zakazy reklamy, promocji i sponsorowania mogą przyczynić się do zmniejszenia szkodliwego spożywania alkoholu.

Źródło:

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/adolescents-drink-less,-although-levels-of-alcohol-consumption-are-still-dangerously-high

Napisz komentarz

Skip to content