Znaj ryzyko - kampania społeczna

Anonimowi Alkoholicy (AA), czyli kto?

AA, czyli wspólnota Anonimowych Alkoholików, to ogólnoświatowy ruch wsparcia w trwaniu w trzeźwości. Jedynym warunkiem uczestnictwa w tzw. mityngach jest chęć zaprzestania picia. Spotkania charakteryzuje całkowita anonimowość.

AA

Początki AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w Akron w stanie Ohio. Wówczas, przebywający tam w interesach biznesmen z Nowego Jorku, zachowujący z powodzeniem trzeźwość, po raz pierwszy od lat zaczął szukać towarzystwa drugiego alkoholika. Ów biznesmen zaobserwował, że wspierając innych w trwaniu w trzeźwości sam przestaje mieć potrzebę „zaglądania do kieliszka”. Wspólnie z lekarzem – również uzależnionym od alkoholu – zaobserwowali, że ich zdolność zachowywania trzeźwości jest ściśle związana z niesieniem przez nich pomocy innym uzależnionym. Cztery lata później, w 1939 roku, wydana została książka „Anonimowi Alkoholicy” (zwana także Wielką Księgą), od której tytułu wspólnota wzięła nazwę.

Jak działa AA?

Od tego momentu stopniowo zaczęły powstawać nowe grupy Anonimowych Alkoholików, początkowo w amerykańskich ośrodkach, później również za granicą. Wspólnota AA, jak podkreślają jej członkowie, nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Wspólnota nie pobiera żadnych opłat ani składek, utrzymuje się z dobrowolnych datków. Nie przyjmuje również żadnej pomocy z zewnątrz.

Członkowie AA regularnie spotykają się na swoich zebraniach – mityngach. Wiele z nich ma charakter otwarty: spotykają się osoby uzależnione, ich rodziny i bliscy. Inne grupy preferują tzw. „zamknięte spotkania”, na których omawia się problemy, których istota i sens mogą być niezrozumiałe dla osób spoza kręgu uzależnionych.

Obecnie wspólnota liczy ponad 2 miliony mężczyzn i kobiet i działa w ponad 140 krajach świata. Łącznie funkcjonuje ponad 100 000 grup AA.

Członkowie AA organizują mityngi również na terenie całej Polski. Częstotliwość spotkań oraz ich dostępność można sprawdzić na stronie internetowej AA. W Warszawie grupy wsparcia funkcjonują na terenie każdej z dzielnic.

Sprawdź listę mityngów w Warszawie.

Fundamentem programu AA zdrowienia z alkoholizmu jest 12 Kroków Anonimowych Alkoholików.

Skip to content