Znaj ryzyko - kampania społeczna

Na czym polega terapia uzależnienia od alkoholu?

Wychodzenie z uzależnienia od alkoholu to proces długotrwały. Szacowany czas potrzebny do przeprowadzenia skutecznej terapii to od 18 do 24 miesięcy. Podstawowym celem leczenia jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz nauczenie rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych bez potrzeby picia alkoholu.

Do niedawna jedynym celem terapii uzależnienia od alkoholu była całkowita abstynencja. I choć według różnych standardów leczenia alkoholizmu abstynencja nadal jest najbardziej zalecanym i pożądanym celem terapeutycznym, to istnieją także programy terapeutyczne ukierunkowane na inne cele: ograniczenie picia oraz redukcję szkód.

W programach terapeutycznych w większości stosuje się terapię behawioralno-poznawczą. Najlepszą skuteczność leczenia daje połączenie psychoterapii indywidualnej z terapią grupową. Na cały cykl psychoterapii składa się do 240 godzin terapii grupowej i do 50 godzin terapii indywidualnej w ciągu roku. Terapeuci zalecają, by leczenie w placówkach połączone było z uczestnictwem w grupach samopomocowych Anonimowych Alkoholików i stowarzyszeniach abstynenckich.

Psychoterapia może być połączona z leczeniem farmakologicznym. Wówczas stosuje się leki, które mogą wspomóc chorego w wychodzeniu z nałogu. O tym, czy i jaki rodzaj farmakoterapii zostanie wprowadzony, decyduje lekarz psychiatra.

Od czego zacząć?

Diagnozy uzależnienia od alkoholu dokonują najczęściej specjaliści terapii uzależnień pracujący w poradniach i przychodniach leczenia uzależnień. Można się do nich zgłosić po wcześniejszym rozmowie telefonicznej i umówieniu się na konkretny termin. Ważne jest, aby przed diagnozą osoba uzależniona wstrzymała się od picia alkoholu. Po spotkaniu pracownicy poradni zaproponują leczenie najlepiej dostosowane do aktualnej sytuacji zdrowotnej i życiowej osoby uzależnionej.

W Polsce terapia uzależnienia od alkoholu odbywa się w trybie ambulatoryjnym – w poradniach lub przychodniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia lub dziennych albo całodobowych placówkach leczenia uzależnień. Różnią się one rodzajem i intensywnością oddziaływań leczniczych.

Czytaj też: System lecznictwa odwykowego w Polsce

Źródła:
http://parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/metody-leczenia-uzaleznienia-od-alkoholu
“Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2019 roku”
Jadwiga Fudała, “Leczenie uzależnienia od alkoholu”, Medycyna Praktyczna dla pacjentów, https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/69539,leczenie-uzaleznienia-od-alkoholu; dostęp 15.03.2019
http://www.ipin.edu.pl

Skip to content