Znaj ryzyko - kampania społeczna

Interwencja kryzysowa alkoholizmDla większości osób żyjących w otoczeniu alkoholika podjęcie tematów uzależnienia i jego leczenia jest niezwykle trudne. Jak zatem rozmawiać z uzależnionym od alkoholu i w jaki sposób przygotować się do interwencji? Pamiętajmy o dwóch zasadach: należy mówić prawdę, i to w prosty sposób.

Prosta konwersacja oznacza skupianie się na ostatnim negatywnym wydarzeniu, które było wynikiem spożycia alkoholu. Dla przykładu, jeśli ostatnio osoba bliska rozpoczęła kłótnię będąc pod wpływem alkoholu, a do tego używała bardzo przykrych słów, należy zacząć właśnie od tego. Następnie należy wyjaśnić w prosty sposób, że nie był to pierwszy raz, a wybuchy gniewu u uzależnionego są częste, gdy jest pijany.

Uczciwość podczas rozmowy to nie tylko wierne opowiadanie wydarzeń. Chodzi też o powiedzenie o emocjach, które odczuwamy w związku z piciem i zachowaniami bliskiej uzależnionej osoby. Nie bójmy się zatem opowiedzieć na przykład o swoim strachu czy smutku, które odczuwamy po każdej kłótni i wybuchu gniewu osoby będącej pod wpływem alkoholu. To jest powód, dla którego chcemy, żeby bliski zmienił swoje zachowanie.

Jak inaczej proaktywnie wspierać osobę uzależnioną od alkoholu?

– Poznaj jak najwięcej faktów o uzależnieniu od alkoholu.

– Zaproponuj swoje wsparcie, jeśli osoba uzależniona postanowi dokonać pozytywnych zmian i zdecyduje się nie pić alkoholu. Pamiętaj także, że z problemem nie poradzi sobie ona sama – niezbędna będzie pomoc specjalisty terapii uzależnień. Możesz zatem zaproponować bliskiemu podwiezienie do najbliższej poradni leczenia uzależnienia i współuzależnienia lub zaoferować swoje uczestnictwo w przypadku terapii par. Wykaz placówek działających w Warszawie znajdziesz m.in. na stronie: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-mazowieckie.

– Pamiętaj, że terapia uzależnienia to długotrwały proces.

– Określ wyraźne granice, jeśli osoba uzależniona nie zechce skorzystać z twojej pomocy. Powiedz, jakich zachowań sobie nie życzysz i jakich nie będziesz akceptować.

Jak się przygotować do interwencji?

Dla osoby bliskiej dyskusja w pojedynkę z osobą uzależnioną o jej chorobie może się wydawać przerażająca. Rozwiązaniem może tu być przeprowadzenie interwencji w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół, którym zależy na dobru uzależnionego. Możesz także poprosić o pomoc specjalistę ds. interwencji kryzysowej, który poprowadzi wasze spotkanie. Celem interwencji jest zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii uzależnienia od alkoholu poprzez skonfrontowanie jej z konsekwencjami, jakie niesie jej picie i do czego może doprowadzić, jeśli uzależniony będzie kontynuował swoje zachowania.

Niezależnie od struktury interwencji, przed spotkaniem warto pamiętać o kilku kwestiach i wziąć pod uwagę poniższe wskazówki:

– Stwórz plan i trzymaj się go. Dotyczy to zarówno konkretnej daty, godziny, miejsca, zarysu spotkania, jak i określenia osoby prowadzącej interwencję.

– Zbierz dostępne informacje o chorobie alkoholowej, jej konsekwencjach zdrowotnych i możliwościach leczenia.

– Wybierz osobę, która będzie trzonem zespołu interwencyjnego.

– Określ konsekwencje, jakie poniesie osoba uzależniona, jeśli zrezygnuje z oferowanej pomocy.

– Ułóż luźny scenariusz spotkania i spisz to, co każdy chce powiedzieć.

– Przekonuj osobę uzależnioną o potrzebie podjęcia leczenia, bez względu na to, czy akceptuje ona pomoc, czy nie.

Oprac. na podstawie https://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/support

Więcej w artykule: Interwencja kryzysowa – czym jest i jak ją przeprowadzić?

1 Komentarz

  1. Życie z osobą uzależnioną może być bardzo uciążliwe. Warto pamiętać, że dobrym rozwiązaniem jest też wsparcie specjalistyczne. Mi w tych trudnych chwilach pomogli specjaliści z Centrum Terapii Krajna. Bez nich już dawno bym się poddała.

Napisz komentarz

Skip to content