Znaj ryzyko - kampania społeczna

alkohol niszczy związekAlkoholizm to choroba rodziny. Dlaczego? Bo oddziałuje nie tylko na osobę chorą, ale także na wszystkich jej członków. Alkoholizm jest jedną z głównych przyczyn problemów małżeńskich, rozwodów, napiętych relacji między partnerami i rodzicami a dziećmi, przemocy domowej, znęcania się nad dziećmi i zaniedbań. Według WHO, 55% doświadczeń przemocy domowej jest wynikiem nadużywania alkoholu przez partnera.

Jak problemowe picie wpływa na członków rodziny?

Alkohol upośledza funkcje poznawcze i zdolności fizyczne, co w pewnym momencie prawdopodobnie spowoduje zaniedbywanie obowiązków domowych czy związanych z pracą. Często dochodzi też do problemów prawnych – picie alkoholu może zwiększyć prawdopodobieństwo wdawania się w bójki, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy angażowania się w spory domowe lub stosowanie przemocy. W rezultacie nadmiernego picia czas, wysiłek i zasoby przeznaczane wcześniej na różne czynności i spędzanie czasu z rodziną, zostają zakłócone.

Gdy w związku jeden z partnerów nadużywa alkoholu dochodzi do konfliktów, niewierności, przemocy domowej, rozstania czy rozwodu. W grę wchodzą także kwestie finansowe – straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu, a także zadłużeniem. Nadużywanie alkoholu przez partnera może również wywoływać wiele emocji, takich jak poczucie porzucenia, winy, braku skuteczności, itp. Wszystkie te emocje mogą zebrać się w zaburzenie znane jako współuzależnienie.

Co mówią badania?

Badania nad wpływem alkoholu na relacje w rodzinie są prowadzone na wielu płaszczyznach. Jedno z nich miało na celu określenie wpływu alkoholizmu na zdrowie jednostki oraz członków rodziny, w zależności od stopnia uzależnienia od alkoholu. Dane zebrano w Indiach, w Sri Manakula Vinayagar Medical College. Analizie poddano dane zbierane sukcesywnie i kilkakrotnie przez 6 miesięcy wśród pacjentów przyjętych na oddział z historią spożywania alkoholu. Uwzględniono również inne parametry pacjenta, takie jak badanie czynności wątroby, ultrasonografia brzucha i endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, o ile było to możliwe. 51% badanych spożywało alkohol od roku do 10 lat, a 36% od 11 do 20 lat. Spośród wszystkich 100 badanych pacjentów 73% było uzależnionych od alkoholu.

Z analizy danych wynika, że ​​problemy związane z nadużywaniem alkoholu wiązały się ze zwiększonym cierpieniem członków rodziny osoby pijącej problemowo: 65% członków rodziny uzależnionych pacjentów miało pozytywny wywiad o zaburzeniach w relacjach interpersonalnych, 45% wskazało na doświadczanie przemocy, a 69% miało problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości i bezsenność.

Wpływ alkoholizmu na dzieci

Jeśli w związku są dzieci, one również doświadczają skutków choroby alkoholowej. Według AACAP, 1 na 5 dorosłych Amerykanów mieszkał z krewnym, który nadużywał alkoholu w ich okresie dojrzewania. U tych osób występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów emocjonalnych w porównaniu z dziećmi, które dorastały w „trzeźwych” domach. Wczesny kontakt z osobą nadużywającą alkoholu może również zwiększyć skłonność dziecka do picia problematycznego.

Bardzo często pojawia się także przemoc domowa. Według Amerykańsakiej National Council on Child Abuse and Family Violence, nadużywanie substancji jest obecne w 40-80 % rodzin, w których dzieci są ofiarami przemocy fizycznej. Dzieci rodziców nadużywających alkoholu lub narkotyków trzykrotnie częściej doświadczają nadużyć i czterokrotnie częściej są zaniedbywane niż dzieci z domów wolnych od uzależnień. Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci może prowadzić do wielu innych problemów w życiu dziecka, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

 

Źródła:

https://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/family-marital-problems

https://www.researchgate.net/publication/51433134_Alcohol_effects_on_family_relations_A_case_study

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0040-1722426.pdf

Fot. Tim Mossholder, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content