Znaj ryzyko - kampania społeczna

dziecięca traumaZespół stresu pourazowego (PTSD) rozwija się w wyniku wydarzeń, które powodują silny lęk, bezradność i poczucie zagrożenia życia. Istnieje hipoteza, która zakłada, że osoby cierpiące na PTSD mogą nadużywać alkoholu, aby obniżyć poziom psychologicznej reaktywności.

Przeprowadzono badanie mające na celu zweryfikowanie bezpośrednich i pośrednich związków pomiędzy traumami z dzieciństwa (takimi, jak zaniedbanie, nadużycia emocjonalne, fizyczne i seksualne) a PTSD, upośledzoną kontrolą nad piciem alkoholu, uzależnieniem od alkoholu i problemami z tego wynikającymi w porównaniu z osobami pochodzącymi z rodzin udzielających emocjonalnego wsparcia. W przedstawianym badaniu upośledzona kontrola nad piciem alkoholu była rozumiana jako wypijanie większej ilości alkoholu niż pierwotnie była planowana.

W badaniu wzięło udział 835 osób. Byli to studenci ze Stanów Zjednoczonych. Z grupy badanej wykluczono osoby poniżej 18. roku życia i niewystarczająco znające język angielski. Grupa została przebadana kwestionariuszami dotyczącymi emocjonalnego wsparcia i rodzajów przemocy, jakiej doświadczyły poszczególne osoby oraz występowania i natężenia problemów z używaniem alkoholu. Postawiono hipotezę, że jest bezpośredni związek pomiędzy PTSD a upośledzoną kontrolą nad piciem alkoholu.

Badanie wykazało, że wyższe natężenie PTSD wiąże się ze znacznym upośledzeniem kontroli nad piciem. Ponadto, znaczne upośledzenie kontroli bezpośrednio wpływało na częstsze występowanie uzależnienia od alkoholu i częstsze problemy spowodowane alkoholem. Zaniedbanie wpływało na upośledzenie kontroli, równocześnie zmniejszało częstotliwość używania alkoholu. U mężczyzn także doświadczenie nadużyć seksualnych przyczyniało się do upośledzenia kontroli oraz większej liczby problemów wynikających z używania alkoholu.

Istnieje wiele badań i teorii wskazujących związki pomiędzy PTSD a uzależnieniem od alkoholu. Owo badanie w wyjątkowy sposób pokazuje, że mediatorem jest zmienna jaką jest upośledzona kontrola nad używaniem alkoholu. Często upośledzenie kontroli jest wiązane z impulsywnością. Ona natomiast w badaniach przedstawiana jest jako nieumiejętność odroczenia gratyfikacji. A to już jest ściśle powiązane z uzależnieniem.

PTSD i alkoholizm – jaki wpływ na ich współwystępowanie ma stres w dzieciństwie?

Kolejnym wyjątkowym aspektem tego badania jest wygląd w różne rodzaje przemocy i ich powiązania z PTSD i używaniem alkoholu. Okazuje się, że przemoc psychiczna silniej niż fizyczna wpływa na występowanie objawów PTSD, upośledzenie kontroli nad używaniem alkoholu, częstotliwość picia alkoholu i skalę problemów wywołanych alkoholem. Co też ważne – owo badanie poddaje także oglądowi zaniedbanie i jego związek z PTSD i piciem alkoholu.

Opisywane badanie potwierdziło, że doświadczenie emocjonalnego wsparcia w rodzinie zmniejsza natężenie objawów PTSD oraz niebezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia upośledzonej kontroli nad piciem i problemów wynikających z używania alkoholu.

Źródło:

Patock-Peckham J.A., Belton D.A., D’Ardenne K., Tein J., Bauman D.C., Infurna F.J., Sanabria F., Curtis J., Morgan-Lopez A.A., McClure S.M., Dimensions of childhood trauma and their direct and indirect links to PTSD, impaired control over drinking, and alcohol-related-problems, Addictive Behaviors Reports 12 (2020) 100304.

Napisz komentarz

Skip to content