Znaj ryzyko - kampania społeczna

alkohol a choroby sercaŚwiatowa Federacja Serca (WHF), w opublikowanym na początku roku raporcie, kwestionuje rozpowszechniony pogląd, że picie umiarkowanych ilości alkoholu zmniejsza ryzyko chorób serca. Jednocześnie WHF wzywa do zmiany polityki w tym zakresie i podjęcia pilnych oraz zdecydowanych działań w celu przeciwdziałania wzrostowi liczby zgonów związanych z alkoholem na całym świecie.

Spożywanie alkoholu jest głównym (możliwym do uniknięcia) czynnikiem ryzyka chorób niezakaźnych, w tym chorób układu krążenia, nowotworów oraz chorób przewodu pokarmowego. W 2019 roku w związku ze spożywaniem alkoholu zmarło ponad 2,4 miliona osób, co stanowi 4,3% wszystkich zgonów na świecie, z czego 12,6% stanowili mężczyźni w wieku 15-49 lat.

Ryzyko chorób serca

Badania wskazują, że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, w tym choroby wieńcowej, udaru, niewydolności serca, nadciśnieniowej choroby serca, kardiomiopatii, migotania przedsionków i tętniaka. Badania, które twierdzą, że alkohol może chronić przed chorobami układu krążenia, opierają się w dużej mierze na badaniach czysto obserwacyjnych, które nie uwzględniają innych czynników, takich jak wcześniejsze schorzenia i historia alkoholowa u osób uważanych za „abstynentów”. Do tej pory nie znaleziono wiarygodnej korelacji między umiarkowanym spożyciem alkoholu a niższym ryzykiem chorób serca.

Monika Arora, członek WHF Advocacy Committee i współautorka raportu wyjaśnia: „Przedstawianie alkoholu jako niezbędnego do dynamicznego życia społecznego, odwróciło uwagę od szkód związanych z używaniem alkoholu. Podobnie zresztą jak częste i szeroko nagłaśniane twierdzenia, że ​​umiarkowane picie, takie jak kieliszek czerwonego wina dziennie, może zapewnić ochronę przed chorobami układu krążenia”.

Czytaj też:
Nadużywanie alkoholu może zwiększać ryzyko śmierci u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
Kardiomiopatia, nadciśnienie i udary – ryzyko u pijących kobiet

Rekomendacje Światowej Federacji Serca

WHF podkreśliła przede wszystkim, że:

  • Dotychczasowe przekonania oparte były na obserwacjach.
  • Brak jest randomizowanych badań kontrolowanych (RCT), które potwierdzałyby korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu.
  • Nie uwzględniano dodatkowych czynników osłabiających organizm.
  • Badano jedynie określone grupy społeczne.
  • Niektóre badania wykazujące pozytywne skutki picia alkoholu na organizm były finansowane przez branżę alkoholową.

W swoim raporcie Światowa Federacja Serca podsumowuje dostępne dowody dotyczące negatywnego wpływu spożywania alkoholu na zdrowie, wyjaśnia „szkody kontra korzyści” związane z alkoholem oraz przedstawia zalecenia zarówno dla poszczególnych osób, jak i decydentów, które globalnie miałyby pomóc przeciwdziałać śmiertelnemu wpływowi spożywania alkoholu.

Jak podkreśla niezbędne są interwencje mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu. Obejmują one wzmocnienie ograniczeń dostępności alkoholu, egzekwowanie zakazów reklamy alkoholu oraz ułatwienie dostępu do badań przesiewowych i leczenia.

Źródło:

https://www.eurocare.org/cares.php?sp=alcohol-and-health&ssp=world-heart-federation-launched-a-new-policy-brief-on-alcohol-related-harm

https://world-heart-federation.org/news/no-amount-of-alcohol-is-good-for-the-heart-says-world-heart-federation/

https://world-heart-federation.org/wp-content/uploads/WHF-Policy-Brief-Alcohol.pdf

https://movendi.ngo/news/2021/10/08/alcohol-issues-newsletter-no-31/

Fot. Robina Weermeijer, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content