Znaj ryzyko - kampania społeczna

Transdermalny system monitorowania stężenia alkoholu we krwiSpożywanie alkoholu powoduje szereg problemów nie tylko bezpośrednio dla osoby pijącej. Jak wskazują autorzy najnowszej publikacji, spożywanie alkoholu, a w szczególności jego nadużywanie, generuje poważne problemy we wszystkich najważniejszych obszarach funkcjonowania społeczeństw, niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego poszczególnych państw. Transdermalny system monitorowania stężenia alkoholu we krwi (TMSA) to projekt pilotażowy prowadzony na wzór systemu amerykańskiego, mający na celu analizę czy monitorowanie stężenia alkoholu we krwi przy pomocy urządzeń elektronicznych jest zasadne i możliwe do wprowadzenia. Jednocześnie jakie są mankamenty i korzyści wynikające z jego stosowania.

System w swoich założeniach jest podobny do funkcjonującego od dawna systemu dozoru elektronicznego monitorującego usytuowanie w przestrzeni osób objętych tym systemem. System jest wykorzystywany przede wszystkim pomocniczo w ramach wykonywania orzeczeń wydanych przez wymiar sprawiedliwości.

Od niedawna jednak (dzięki dynamicznie rozwijającej się diagnostyce telemedycznej) urządzenia mobilne są w stanie przekazywać coraz więcej informacji o stanie organizmu osób monitorowanych. Jak wskazano w publikacji, pionierem w tym obszarze są Stany Zjednoczone. Amerykanie wdrożyli już regulacje prawne umożliwiające zdalne monitorowanie stężenia alkoholu u konkretnych grup osób. Mobilne urządzenia osobiste służące do takiego monitorowania wykorzystują metodę pomiaru przezskórnego, określając poziom stężenia alkoholu na podstawie jego pomiaru w pocie lub w oparach potu.

W Stanach Zjednoczonych transdermalnym monitorowaniem stężenia alkoholu objęte są m.in. osoby, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu oraz osoby z wcześniejszymi przestępstwami tego rodzaju; sprawcy napaści, przemocy w rodzinie lub innych przestępstw, w których alkohol wystąpił wśród przyczyn przestępstwa czy osoby, wobec których sędziowie, kuratorzy sądowi lub inni urzędnicy stwierdzili, że abstynencja od alkoholu jest im potrzebna, a monitorowanie jest uzasadnione.

System TMSA i urządzenia pomiarowe – jak to działa?

Wszystkie urządzenia badające stężenie alkoholu we krwi bazują na sygnałach biologicznych, które powstają podczas spożywania lub bezpośrednio po wypiciu alkoholu oraz gdy alkohol jest metabolizowany. Około 1% spożytego alkoholu jest wydalane z potem, a stężenie alkoholu w pocie jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi. TMSA działa w jaki sposób, że czujnik stale dotyka powierzchni skóry. Utleniony na skórze alkohol jest „rejestrowany” i stanowi bezpośredni miernik stężenia. Próbki można pobierać ciągle w określonych odstępach czasu, np. co 10 sekund.

Rozwiązania prawne w Polsce

Wprowadzenie takiego rozwiązania w polskim systemie prawnym wymagałoby nowelizacji, które mogłyby wywoływać kontrowersje. Jednak, co warto podkreślić, „ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności konkretnych osób, może być zdeterminowane koniecznością zablokowania możliwości naruszania wolności i praw innych osób”.

Źródło:

https://swws.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Ekspertyza_TMSA.pdf

PEŁNY OPIS RAPORTU:

https://www.researchgate.net/publication/349142514_Mozliwosci_adaptacji_systemu_transdermalnego_monitorowania_stezenia_alkoholu_TMSA_do_polskich_uwarunkowan_prawno_-spolecznych_Possibilities_of_adaptation_of_the_transdermal_alcohol_concentration_monit

Napisz komentarz

Skip to content