Znaj ryzyko - kampania społeczna

czy alkohol uśmierza bólOsoby, które doświadczają przewlekłego bólu, mają większe ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu. Picie alkoholu niejednokrotnie powoduje zmniejszenie odczuwania bólu. Z tego powodu niektórzy, aby odczuć ulgę, sięgają właśnie po tę używkę. Jednakże regularne picie alkoholu powoduje zwiększenie doświadczeń bólowych w czasie alkoholowego zespołu abstynencyjnego i może nasilać odczuwanie bólu w związku ze współistniejącymi stanami bólowymi.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), amerykański odpowiednik PARPA, postawił jako ważne zadanie badawcze odkrycie neurobiologicznych mechanizmów leżących u podłoża osobniczego wzrostu odczuć bólowych u osób regularnie sięgających po alkohol. Ważnymi aspektami, które miały być poddawane analizie, to różnice płciowe, wpływ wieku inicjacji alkoholowej oraz wzór używania alkoholu.

Wiele badań, ze względów etycznych, było przeprowadzanych na różnych gatunkach gryzoni. Zmierzały one do wykrycia neurobiologicznego wpływu alkoholu, aby pośrednio określić wpływ jego użycia na obszary mózgu odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Ostatecznym jednak celem badań było określenie potencjalnego sposobu leczenia osób z przewlekłym bólem, które równocześnie są uzależnione od alkoholu. To natomiast – zdaniem badaczy – można by osiągnąć poprzez określenie komórek odpowiadających za odczuwanie nasilenia bólu. W wyniku tego możliwym byłoby podawanie leków, które oddziaływałyby na poziomie komórkowym (celowane oddziaływanie), nie narażając pozostałych części organizmu.

Czytaj też: Ból po alkoholu. Czy alkohol znieczula, czy nasila uczucie bólu?

W badaniach opisano różnice międzypłciowe w doświadczaniu, przebiegu i relacjonowaniu bólu. Dotyczą one nie tylko ludzi, ale i innych gatunków, np. szczurów. Również środki znieczulające oddziałują różnie w zależności od płci. Odmienności obserwowalne są na neurologicznym i hormonalnym poziomie. Z tego też powodu badanie bólu i wpływu alkoholu na jego odczuwanie powinno uwzględniać te różnice. Badania przeprowadzane na myszach wykazały również, że komórki odmiennie reagują na ból w zależności od wieku zwierzęcia.

Przenosząc wyniki na populację ludzi i analizując zależności pomiędzy odczuwaniem bólu a piciem alkoholu wskazywano istotne wnioski. Po pierwsze, skutki oddziaływania alkoholu są różne w zależności od wieku, w którym dochodzi do inicjacji alkoholowej. Po drugie, związek między siłą doświadczanego bólu a używaniem alkoholu rozpoczyna się we wczesnym życiu oraz – po trzecie –wczesnodziecięca trauma jest silnie skorelowana z doświadczaniem przewlekłego bólu w dorosłości. Regularne używanie alkoholu w wieku nastoletnim prowadzi do mechanicznej i termicznej nadwrażliwości, która trwa przez wiele tygodni po zaprzestaniu ekspozycji na alkohol. Niestety neurobiologiczne podłoże tego mechanizmu nie jest znane.

Póki co badania neuronaukowców poświęcone są zasadniczo analizowaniu tych mechanizmów u myszy i innych gryzoni. Najpierw skoncentrowano się na obserwowaniu ostrych stanów bólowych następujących po regularnej ekspozycji na alkohol. Kolejnym etapem będzie uwzględnienie chronicznych stanów zapalnych oraz bólu neuropatycznego. Do tej pory zasadniczo pracom poddano badanie obwodowych i międzykomórkowych przekaźników nadwrażliwości na ból powiązanej z używaniem alkoholu. Lokalizacja, na której się skupiono, dotyczyła śródmózgowia i układu limbicznego.

Źródło:
Gilpin N.W., Yu W., Kash T.L., Forebrain-Midbrain Circuits and Peptides Involved in Hyperalgesia After Chronic Alcohol Exposure

Fot. Aarón Blanco Tejedor, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content