Znaj ryzyko - kampania społeczna

Podwójna diagnozaW Warszawie jest ok. 150 tys. osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i behawioralne związane z alkoholem. Większość tej grupy stanowią mężczyźni – podają badacze Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

Podwójna diagnoza: uzależnienia lubią towarzystwo

Termin podwójne rozpoznanie lub podwójna diagnoza dotyczy pacjentów, u których wyróżnia się współwystępowanie zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (m.in. alkoholu czy narkotyków) oraz poważnych zaburzeń psychicznych (np. schizofrenii, zaburzeń lękowych, depresji). Zjawisko występowania zaburzeń psychicznych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest dość częste. Trudno wskazać, która choroba pojawia się jako pierwsza. Możliwe, że osoby borykające się z zaburzeniami psychicznymi próbują radzić sobie z tym problemem zdrowotnym za pomocą picia alkoholu lub spożywania narkotyków. W ten sposób dążą do poprawy samopoczucia, choć w dłuższej perspektywie pogłębiają swoje problemy, ponieważ substancje psychoaktywne intensyfikują objawy choroby. Z drugiej strony, nadużywaniu lub uzależnienie od substancji psychoaktywnych może także znacząco pogarszać stan psychiczny jednostki, doprowadzając do rozwoju takich zaburzeń jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywno-dwubiegunowa lub zaburzeń lękowych.

Mężczyźni przodują

Badacze Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w ekspertyzie z 2017 roku, szacują, że ogółem w Warszawie jest 150 tys. osób, które kiedykolwiek cierpiały na zaburzenia psychiczne i behawioralne związane z alkoholem: 20,8 proc. mężczyzn oraz 7,8 proc. kobiet. Większość tej grupy stanowią mężczyźni (110 tys.).

Wzrosła liczba osób leczonych ambulatoryjnie

Autorzy ekspertyzy porównali także liczbę osób uzależnionych jednocześnie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych leczonych ambulatoryjnie w roku 2005 oraz 2015. Liczba osób leczonych na przestrzeni 10 lat wzrosła o ponad 100 proc. Największy przyrost odnotowano wśród osób w wieku 30-64 lat, najmniejszy zaś wśród ludzi powyżej 65. roku życia. Warto wspomnieć, że we wszystkich grupach wiekowych około 3/4 leczonych to mężczyźni.

7,5 tys. warszawiaków uzależnionych od różnych substancji

Pacjenci uzależnieni równocześnie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych stanowią około 5 proc. wszystkich pacjentów leczonych z powodu zaburzeń alkoholowych w Warszawie. Liczba osób z zaburzeniami alkoholowymi przekracza 150 tys. – na tej podstawie badacze szacują, że liczba osób w stolicy cierpiących równocześnie na zaburzenia związane z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi wynosi ok. 7,5 tys.

Kto się leczy?

Największą grupę wśród mieszkańców Warszawy leczonych z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, stanowią mężczyźni w wieku 30-64 lata. Osoby z tej grupy wiekowej stanowią ponad 80 proc. wszystkich leczonych dorosłych warszawiaków, którzy używają środków psychoaktywnych (m.in. alkoholu) leczących się w placówkach odwykowych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najmniej liczną grupą są kobiety mającej więcej niż 65 lat (niecałe 2%).

Źródło:

„Ekspertyza na temat konsumpcji alkoholu i narkotyków oraz zaburzeń psychicznych związanych z ich używaniem w Warszawie”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, grudzień 2017

Napisz komentarz

Skip to content