Znaj ryzyko - kampania społeczna

ból serca po alkoholuW dniach 27-30 lipca 2020 odbyła się zdalna sesja naukowa American Heart Association’s Basic Cardioviscular Sciences 2020. Była pierwszą okazją do ogólnoświatowej wymiany najnowszych postępów w wiedzy kardiologicznej, która uwzględnia badania w dziedzinie mRNA oraz terapii genowej i komórkowej w kardiologii.

Nadużywanie alkoholu ma szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne. Prowadzi do większej zachorowalności i śmiertelności wśród pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Wstępne wyniki badań wskazują, że gdy z powodu zaburzeń rytmu serca hospitalizowana jest osoba poniżej 54. roku życia, to nadużywający alkoholu są 72% bardziej narażeni na zgon. Zaburzenia akcji serca mogą powodować arytmię, gdy impulsy elektryczne podczas reanimacji nie mogą właściwie przejść przez serce, by spowodować stabilność jego bicia. Arytmią jest stan, w którym serce bije zbyt szybko, zbyt wolną bądź nieregularnie. Okazuje się że nadużywanie alkoholu powoduje zwiększoną tendencję do rozwoju arytmii.

W opisywanym badaniu dokonano przeglądu zgonów wśród 115 tys. pacjentów w wieku od 15 do 54 lat, który byli poddani hospitalizacji z powodu arytmii między 2010 a 2014 rokiem. U 1 na 10 osób rozpoznano nadużywanie alkoholu powodujące problemy w rodzinie, pracy lub szkole. Przy stawianiu rozpoznania nie brano pod uwagę, czy u danej osoby rozwinęła się fizyczna zależność od alkoholu. Badacze odkryli, że osoby hospitalizowane z powodu arytmii były bardziej narażone na zgon, gdy miały niedrożne tętnice, cukrzycę lub były między 45. a 54. rokiem życia. Poszukując innych czynników ryzyka zgonu w czasie hospitalizacji odkryto, że nadużywający bądź uzależnieni od alkoholu byli na niego narażeni 72% bardziej.

Jeden z badaczy uczestniczących w tym przeglądzie stwierdza, że „lekarze powinni edukować pacjentów z problemem alkoholowym na temat tego, jakie maja ryzyko hospitalizacji i zgonu w czasie jej trwania z powodu zaburzeń akcji serca”. Wskazuje on również na potrzebę budowania zintegrowanych modeli opieki zdrowotnej, które pozwalałyby na oszacowanie liczby osób problemowo używających alkoholu, aby poprawiać ich zdrowotną jakość życia.

Niezbędne jest przeprowadzanie dalszych badań, które określałyby, jak towarzyskie używanie alkoholu wpływa na osoby z zaburzeniami rytmu serca. Chodzi tu o osoby nie używające alkoholu w sposób problemowy. Ze względu na specyfikę przeglądu danych nie odpowiadała ona na pytanie dotyczące zależności przyczynowo skutkowej, pomiędzy nadużywaniem alkoholu a śmiercią z powodu zaburzeń rytmu serca. Wyniki przedstawianego na sesji badania odnosiły się do osób do 54. roku życia, które z wysokim prawdopodobieństwem miały problem z alkoholem. Nie można jednak uogólniać tych danych na starsza populację.

Inne przeprowadzane badania wskazują, że osoby szkodliwie używające alkoholu są narażone na ryzyko uszkadzania serca. Ponadto, owo uszkodzenie następuje znacznie wcześniej niż pojawiające się objawy. Związane jest to z faktem, że znaczne ilości wypijanego alkoholu wywołują stan zapalny w organizmie, który jest szkodliwy dla różnych układów, w tym sercowo-naczyniowego. Nadużywanie alkoholu wpływa negatywnie na elastyczność ścian tętniczych, powodując przedwczesne ich starzenie się oraz negatywnie wpływa na przepływ krwi w tętnicach. Mechanizm tej zmiany nie jest jednak do końca znany.

Źródła:

Alcohol abuse may raise risk of death in patients with abnormal heart rhytms

Patern of heavy alcohol drinking may damage heart tissue

Long-term heavy drinking may age arteries over time 

Napisz komentarz

Skip to content