Znaj ryzyko - kampania społeczna

choroba a picie alkoholuOd wielu lat istnieje ugruntowana wiedza o tym, że picie alkoholu ma negatywny wpływ na zdrowie. Niewiele jest jednak zróżnicowanych badań na ten temat. Zróżnicowanie oznaczałoby uwzględnienie wpływu rodzaju diagnozy, rasy czy płci na używanie alkoholu przez badane osoby. Uzyskiwanie takich danych ma wpływ na działania profilaktyczne i interwencje wobec osób używających alkoholu, które otrzymują diagnozy dotyczące ich chorób somatycznych.

Stwierdzono silny związek pomiędzy piciem alkoholu a zachorowaniem na nowotwór. Oszacowano, że w przypadku około 6% osób chorych na raka ich śmierć ma ścisły związek z piciem alkoholu. Szczególnie szkodliwe są epizody intensywnego picia. Niemniej temat wymaga dalszych badań, ponieważ dotychczasowe wyniki są bardzo zmienne – od zmniejszenia, poprzez brak wpływu po zwiększenie używania alkoholu po diagnozie nowotworowej. Podobnie niejednoznaczne wyniki uzyskiwano analizując zależność pomiędzy rozpoznaniem cukrzycy, nadciśnienia czy chorób serca a używaniem alkoholu. W dotychczasowych badaniach nie poddawano oglądowi, jak rozpoznanie choroby somatycznej wpływa na intesywne picie alkoholu, które uważane jest za najbardziej szkodliwe. Dodatkowo, często w grupach badanych były przede wszystkim osoby starsze, a to wpływa na uzyskiwane wyniki i wyciągane wnioski, ponieważ z innych badań wynika, że jest to grupa bardziej narażona na schorzenia somatyczne i częściej sięgająca po alkohol.

W 2010 roku przeprowadzono badanie w Stanach Zjednoczonych, w których analizowano zmiany w intensywnym piciu dziesięć lat przed i po diagnozie choroby somatycznej. Okazało się, że rozpoznanie choroby nowotowrowej powoduje zwiększenie częstotliwości epizodów intensywnego picia u kobiet oraz białych mężczyzn. Rozpoznanie choroby serca i cukrzycy powodowało spadek intensywnego picia u czarnoskórych badanych, choroby serca również przyczyniały się do ograniczenia intensywnego picia u mężczyzn.

W opisywanym badaniu wzięli udział losowo wybrani Amerykanie w wieku od 18 r.ż. Jest to badanie przekrojowe przeprowadzane co około pięć lat od 1979 roku. Większość osób badanych nie zgłaszała zmnian w częstotliwości i intesywności picia po rozpoznaniu cukrzycy i nowotworu (i było to odpowiednio 62% osób i prawie 79%). Bardzo niewielka grupa osób zwiększa używanie alkoholu (w przypadku nadciśnienia jest to prawie 3% osób i 6% w przypadku nowotworu). Zmniejszenie spożycia alkoholu dotyczyło prawie 9% osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej i 23% osób z diagnozą cukrzycy. Na abstynencję od alkoholu po zdiagnozowanej chorobie somatycznej nie decyduje się więcej niż 10% badanych.

Cherpitel Ch.J., Ye Y., Kerr W.C., Association of short-term changes in drinking after onset of serious health condition and long-term heavy drinking, Drug and Alcohol Dependence, vol. 241, decemder 2022, 109691.

Napisz komentarz

Skip to content