Znaj ryzyko - kampania społeczna

enzymy wątroboweUżywanie opium, palenie papierosów i spożywanie alkoholu powoduje problemy zdrowotne obywateli wielu krajów. W 2020 roku w południowym Iranie przeprowadzono badanie, które miało na celu przeanalizowanie związku między zażywaniem opium, paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu a poziomem enzymów wątrobowych.

Spożywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników ryzyka obciążenia chorobami i znacznie obniża poziom zdrowia publicznego na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia roczne średnie spożycie alkoholu wynosi 8 l na osobę w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy kraje europejskie spożywają najwięcej alkoholu na świecie – średnio 11,3 l na osobę.

Produkcja i spożywanie alkoholu w Iranie są prawnie zabronione, ale ludność zazwyczaj zgłasza używanie alkoholu lub narkotyków na prośbę personelu zespołu terapeutycznego. W ten sposób zespół terapeutyczny może odegrać znaczącą rolę w wyjaśnieniu zagrożeń związanych ze spożywaniem opium i alkoholu.

Według raportu WHO z 2018 r. Iran zajął dziewiąte miejsce na 189 krajów pod względem spożycia alkoholu na mieszkańca. Przytoczony raport wskazuje również, że każdy Irańczyk powyżej 15 r. ż., który zaznaczył, że „regularnie pije alkohol”, spożywa średnio 28,4 l czystego alkoholu (dane z 2016 r., podczas gdy w 2010 r. było to 24,8 l czystego alkoholu). Jednocześnie wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej jest śmiertelność związana z alkoholem.

Czytaj też: Wielka Brytania z największą liczbą zgonów związanych z alkoholem od 2001 roku

Wyniki badań

W badaniu wzięło udział 10 145 osób w wieku 35–70 lat z Sheshdeh, przedmieścia miasta Fasa na południu Iranu. 45,2% osób stanowili mężczyźni, a 54,8% kobiety. 19,8% uczestników paliło papierosy, 22,1% używało opium, a ok. 2,2% uczestników badania spożywało regularnie alkohol.

Wyniki wskazują, że istnieje istotny związek między paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu i zażywaniem opium wziewnie a podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych (AST, ALT i ALP). Podwyższone wyniki tzw. prób wątrobowych mogą wskazywać m.in. na stłuszczenie czy uszkodzenie wątroby, choroby układu pokarmowego (zapalenie trzustki) i zawał serca.

Badania prowadzone na całym świecie wskazują na liczne konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania alkoholu, opium i palenia papierosów. Stosowanie ww. substancji zwiększa zarówno ryzyko chorób układu krążenia, udaru mózgu i raka płuc, jak i wpływa na poziom enzymów wątrobowych, zwiększając ryzyko m.in. marskości wątroby, raka wątroby i chorób trzustki. W szwedzkim badaniu dotyczącym zgonów z powodu chorób wątroby w grupie osób przyjmujących opioidy zauważono, że śmiertelność u tych osób znacznie wzrosła, zwłaszcza przy wziewnym zażywaniu opium.

Źródło: https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-021-05891-3

Fot. v2osk, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content