Znaj ryzyko - kampania społeczna

picie i palenie covidOkres pandemii COVID-19 to nie tylko czas zmagania się z bezpośrednimi skutkami zdrowotnymi koronawirusa, ale także tymi wtórnymi. To okres, w którym liczne badania pokazały, że w społeczeństwie widoczne jest zwiększone używanie substancji psychoaktywnych motywowane chęcią radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją i nudą. Najnowsze badanie pokazało, jak zmieniało się spożycie alkoholu i marihuany przez młodych dorosłych, postrzeganie przez nich używania tych substancji oraz motywy sięgania po te substancje.

Liczne badania, prowadzone od czasu wybuchu pandemii COVID-19 wskazują, że wiele osób doświadcza większej samotności, stresu, niepokoju i objawów depresji. Pojawiają się dowody na to, że ludzie próbują sobie radzić z tymi negatywnymi stanami w sposób niekonstruktywny, na przykład zwiększając spożycie alkoholu. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż mocnych alkoholi w marcu 2020 r. była o 75% wyższa niż w marcu 2019 r. Sprzedaż piwa rok do roku wzrosła o 66%, a sprzedaż wina o 42%.

Cel badania

Omawiane badanie miało na celu oszacowanie sposobów używania alkoholu i marihuany w okresie pandemii koronawirusa. Zbadano kwestie demograficzne, w szczególności różnice według płci, wieku oraz rasy / pochodzenia etnicznego.

W badaniu wzięli udział młodzi dorośli z amerykańskiego stanu Waszyngton. Pierwsze dane zebrano w styczniu 2020 roku (tuż przed wybuchem pandemii) i – ponownie – podczas początkowej ostrej fazy zachorowań na COVID-19 (kwiecień/maj 2020 r.). Przebadano grupę 572 młodych dorosłych.

  • Średnia wieku wyniosła 25 lat.
  • 60,8% badanych stanowiły kobiety. 29,6% zgłosiło, że obecnie mieszka w innym stanie. To istotne ze względu na fakt, że w stanie Waszyngton, gdzie prowadzono rekrutację do badania, rekreacyjne używanie marihuany jest legalne.
  • Jeśli chodzi o rasę/pochodzenie etniczne, 50,6% próby identyfikowała się jako biali/kaukascy, 17,5% jako Azjaci/Azjatyccy Amerykanie, 23,8% jako osoby inne/nielatynoskie i 8,2% jako Latynosi.
  • Jeśli chodzi o edukację, 72,1% uzyskało co najmniej stopień licencjata, a 16,3% kontynuuje studia.

Analiza zebranych danych

Spożycie alkoholu i marihuany

W grupie badanych osób, po wybuchu pandemii, nastąpił wzrost liczby dni picia w tygodniu (+12%), ale jednocześnie spadek liczby napojów alkoholowych spożywanych na jedną okazję.

Wśród młodych dorosłych nastąpił wzrost dopuszczalnych norm tygodniowej liczby drinków (+23%) oraz liczby dni picia alkoholu przez rówieśników w tygodniu (+32%). Jednocześnie, zdaniem ponad połowy młodych dorosłych osoby w ich otoczeniu spożywały większe ilości alkoholu, niż przed pandemią.

Jeśli chodzi o używanie marihuany, niezależnie od legalności rekreacyjnego stosowania tej używki w stanie Waszyngton, nie odnotowano różnić w kwestii używania marihuany wśród mieszkańców i nierezydentów tego stanu po wybuchu pandemii koronawirusa.

Jednocześnie, ponad połowa młodych dorosłych zauważyła zwiększone używanie marihuany przez rówieśników podczas pandemii COVID-19, zarówno pod względem liczby godzin w tygodniu (+30%), jak i liczby dni w tygodniu (+23%).

Motywy sięgania po substancje

W przypadku spożywania alkoholu, respondenci znacznie częściej wskazywali na radzenie sobie z depresją jako motyw sięgania po tę substancję, przy znacznym spadku motywów towarzyskich. Po marihuanę znacznie częściej sięgano „z nudów”, natomiast rzadziej przy okazji świętowania specjalnych okoliczności.

Źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345007/
Fot. Pavel Anoshin, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content