Znaj ryzyko - kampania społeczna

wpływ alkoholu na przebieg ciążySzacuje się, że na świecie około 10% kobiet pije alkohol w czasie ciąży. Każdego roku na świat przychodzi ponad 100 tys. dzieci z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym). Określenie to opisuje fizyczne i umysłowe wady wrodzone, będące wynikiem działania alkoholu etylowego na rozwijające się w łonie kobiety płód. Spożywanie alkoholu ma również wpływ na przebieg ciąży i porodu.

Jak negatywnie może wpływać picie alkoholu na przebieg ciąży oraz porodu?

1: PORONIENIE

Z badań wynika, że ryzyko poronienia w pierwszym oraz we wczesnej fazie drugiego trymestru ciąży zwiększa się 2 do 5 razy, jeśli kobieta wypija ponad 4 porcje alkoholu w tygodniu. Na potrzeby analiz przyjęto, że jedna porcja wynosi 10 gramów czystego alkoholu etylowego. Badacze zaznaczają jednak, że nawet o połowę mniejsza ilość także może istotnie przyczynić się do zwiększenia ryzyka utraty ciąży poniżej 20. jej tygodnia. Wzrost ryzyka poronienia jest prawdopodobnie zależny od dawki alkoholu, jednak jej wielkości nie udało się dokładnie ustalić.

2: PORÓD PRZEDWCZESNY

Z zebranych danych jasno wynika, że picie ponad 10 porcji standardowych tygodniowo oraz picie z zamiarem upojenia to od 3 do 5 razy większe ryzyko przedwczesnego porodu.

3: WAGA DZIECKA

W odniesieniu do tego zagadnienia wzięto pod lupę trzy sytuacje:

  • zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu (IUGR)
  • poród dziecka o niskiej masie urodzeniowej (LBW)
  • poród dziecka o zbyt niskiej wadze urodzeniowej w stosunku do wieku ciążowego (SGA)

Przeprowadzone w Irlandii badanie z 2013 roku, w którym uczestniczyło 6725 kobiet pokazało, że picie alkoholu w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia IUGR o 30%. Jeśli jednocześnie ciężarna pali, to ryzyko wzrasta 4,5-krotnie. Ponadto zwiększa się ono wraz z dawką spożywanego alkoholu (najwyższe zanotowano u ciężarnych kobiet uzależnionych od alkoholu) oraz przy modelu picia z zamiarem upojenia alkoholowego. Jednocześnie w badaniu nie ustalono bezpiecznej dawki alkoholu.

4: PRZEDWCZESNE ODDZIELENIE ŁOŻYSKA

W przypadku co trzeciej kobiety w ciąży spożywającej 5 lub więcej porcji standardowych tygodniowo może dojść do przedwczesnego oddzielenia łożyska – wystąpiło ono u 29% u kobiet nadużywających alkoholu. Z kolei w przypadku kobiet uzależnionych od alkoholu, spożywających 14 lub więcej porcji standardowych tygodniowo, odnotowano trzykrotny wzrost ryzyka przedwcześnie oddzielającego się łożyska.

Podsumowanie

Nie jest znana bezpieczna ilość alkoholu, która nie wpływałaby negatywnie na płodność kobiet i mężczyzn. Nawet umiarkowane picie alkoholu może mieć niekorzystny wpływ na zdolności rozrodcze, a następnie na przebieg ciąży, poród oraz stan zdrowia dziecka po przyjściu na świat.

Wyniki powyżej przytoczonych badań wskazują, że picie alkoholu w czasie ciąży może prowadzić do niekorzystnych następstw dla rozwoju płodu, zarówno w zakresie budowy (wady wrodzone), jak i funkcjonowania jego narządów. Szczególnie istotny jest jego wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, a zmiany, które powoduje prenatalna ekspozycja na alkohol mogą się ujawniać przez wiele lat po urodzeniu.

Źródło:

Zapobieganie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD): Wczesne rozpoznanie ryzyka i krótka interwencja lekarska, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018

Fot. Sharon McCutcheon, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content