Znaj ryzyko - kampania społeczna

Lęk społeczny. Cienie rąk nad kobietąWiele osób używa alkoholu i innych substancji, aby radzić sobie z objawami lęku społecznego. Według badania przeprowadzonego przez naukowców wspieranych przez National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), używanie alkoholu w celu radzenia sobie z lękiem społecznym wiąże się z możliwością wystąpienia znacznie większych konsekwencji w życiu codziennym.

Osoby używające alkoholu i innych substancji celem minimalizowania objawów lęku społecznego robią to często dlatego, by poczuć się bardziej towarzysko, swobodnie w niewygodnych sytuacjach społecznych, a także, by zmniejszyć swoje obawy dotyczące postrzegania ich przez innych ludzi. Chociaż osoby z fobią społeczną, które nadużywają alkoholu, mogą dostrzegać pozytywne skutki używania alkoholu, ostatecznie należy pamiętać, że są one znacznie bardziej narażone na negatywne konsekwencje społeczne, co z kolei może prowadzić do coraz częstszego spożywania alkoholu w celu radzenia sobie ze stresem.

Używanie alkoholu a lęk społeczny

Aby lepiej zrozumieć związek między używaniem substancji a radzeniem sobie z lękiem społecznym, naukowcy przeanalizowali dane dzienne od 257 uczestników w wieku 18-25 lat, którzy zostali włączeni do dwuletniego badania nad używaniem alkoholu i konopi indyjskich. Przez pięć dwutygodniowych okresów uczestnicy badania codziennie wypełniali ankiety online, w których byli pytani o używanie substancji, motywy ich używania oraz konsekwencje, których doświadczyli. W badaniu tym przeanalizowano dane od uczestników, którzy zgłosili używanie alkoholu i/lub konopi indyjskich w celu radzenia sobie z lękiem społecznym przez co najmniej jeden dzień w okresie badania.

Podstawowym celem badania było zweryfikowanie, czy używanie substancji w celu radzenia sobie z lękiem społecznym rzeczywiście jest silnie związane z negatywnymi konsekwencjami. Do niniejszego badania wykorzystano metody na poziomie dziennym, aby sprawdzić, czy dni, w których młodzi dorośli używali substancji w celu radzenia sobie z lękiem społecznym, były związane z większym spożyciem alkoholu i konopi indyjskich oraz konsekwencjami, w porównaniu z dniami bez użycia tych substancji. Dni, w których młodzi dorośli używali substancji w celu radzenia sobie z lękiem społecznym, były dniami wysokiego ryzyka pod względem zwiększonego używania substancji i konsekwencji, niezależnie od wyjściowego poziomu lęku społecznego.

Stosowanie substancji prowadzi głównie do negatywnych konsekwencji

Naukowcy po analizie badań jednoznacznie wskazali, że w sytuacji prób picia/zażywania marihuany w celu stłumienia objawów fobii społecznej, zdecydowanie bardziej odczuwalne były konsekwencje negatywne, co z kolei pozwala na twierdzenie, że dalsze stosowanie substancji jako sposób radzenia sobie z lękiem społecznym może w dłuższej perspektywie prowadzić głównie do negatywnych skutków w codziennym życiu. Postrzegane pozytywne skutki, takie jak zapomnienie o swoich zmartwieniach lub poczucie bycia bardziej towarzyskim, ostatecznie mogą prowadzić do dalszego używania substancji jako strategii radzenia sobie z lękiem, co z kolei zwiększa ryzyko przyszłych niepożądanych konsekwencji, przede wszystkim wystąpienia poważnych zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji.

Jak twierdzą badacze, chęć radzenia sobie z lękiem społecznym poprzez używanie substancji psychoaktywnych powinno stać się ważnym celem interwencji w przypadku nadużywania alkoholu i zapobiegania przyszłym zaburzeniom związanym z używaniem substancji w populacji.

Źródła:

Using substances to cope with social anxiety: Associations with use and consequences in daily life, 2023

Napisz komentarz

Skip to content