Znaj ryzyko - kampania społeczna

samobójstwa po alkoholuDo 2018 roku przez około dwie dekady rósł w USA współczynnik śmierci wskutek samobójstw, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Co ciekawe i niepokojące, tempo wzrostu było nieproporcjonalne, gdyż wzrost samobójstw wśród kobiet rósł z roku na rok w przyspieszonym tempie. To znów łączyło się ze wzrostem nadużywania alkoholu i zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, które potwierdzały inne badania.

Zgodnie z badaniem opublikowanym w 2022 roku w czasopiśmie Addiction Journal Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, w ciągu dwóch dekad poprzedzających 2018 r. wskaźniki zgonów samobójczych w Stanach Zjednoczonych wzrosły, przy czym wskaźnik wśród kobiet rósł szybciej niż wśród mężczyzn. Badanie obejmowało dane z National Violent Death Reporting System, w którym w latach 2003-2018 odnotowano 115 202 samobójstw, w tym 87 771 wśród mężczyzn i 27 431 wśród kobiet w wieku 18+. Samobójstwa wśród osób, które miały stężenie alkoholu we krwi powyżej normy uznano za związane z alkoholem.

Czytaj też: Samobójstwo częściej po alkoholu. Wyniki badań. 

Naukowcy odkryli, że w okresie objętym badaniem odsetek samobójstw po spożyciu alkoholu znacznie wzrastał każdego roku u kobiet we wszystkich grupach wiekowych. Największy wzrost odnotowano wśród kobiet w wieku 65+.

Od 2001/02 do 2012/13 częstość występowania nadużywania alkoholu i zaburzeń związanych z używaniem alkoholu wśród kobiet w USA wzrosła odpowiednio o 58% i 84%, podczas gdy rozpowszechnienie tych zjawisk wśród mężczyzn wzrosło odpowiednio o 15% i 35%.

Stwierdzenie, że związek pomiędzy spożywaniem alkoholu a śmiercią w wyniku samobójstwa jest wyraźniejszy u kobiet niż u mężczyzn może wynikać z faktu, że w porównaniu z mężczyznami kobiety mają zwiększoną podatność na działanie alkoholu (objawiającą się szybszym postępem zaburzenia związanego z używaniem alkoholu oraz wcześniejszym początkiem powikłań zdrowotnych i psychospołecznych związanych z alkoholem), a kobiety nadużywające alkoholu częściej niż mężczyźni doświadczają stygmatyzacji społecznej.

Czytaj też: Dlaczego kobiety ryzykują więcej?

Naukowcy twierdzą, że te odkrycia sugerują, że spożywanie alkoholu mogło być głównym motorem przyspieszonego wzrostu samobójstw wśród kobiet. Chociaż istnieje potrzeba kolejnych badań, aby wyjaśnić związek między spożywaniem alkoholu a zachowaniami suicydalnymi, wyniki wskazują na potrzebę większej edukacji i budowaniu w społeczeństwie świadomości tego związku, a także wdrażanie ulepszonych strategii interwencyjnych oraz badań przesiewowych pod kątem myśli i zachowań samobójczych wśród wszystkich kobiet nadużywających alkoholu, które zgłaszają się do pracowników służby zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, oddział ratunkowy, itp.).

Wyniki niniejszego badania są ważne zarówno dla działań klinicznych, jak i profilaktycznych. Dostarczenie dowodów na to, że spożywanie alkoholu może być głównym motorem przyspieszonego wzrostu wskaźnika samobójstw wśród kobiet, będzie – miejmy nadzieję – promowało dodatkowe badania w tej dziedzinie oraz pomoc dla kobiet należących do grupy ryzyka.

Źródła:

Growing Alcohol Use Preceding Death by Suicide Among Women Compared with Men: Age-specific Temporal Trends, 2003-18, 2022

Study Shows Alcohol-Involved Suicide Deaths Increased More Among Women Compared to Men, NIAAA, 2022

Napisz komentarz

Skip to content