Znaj ryzyko - kampania społeczna

picie alkoholu w ciąży polkiW raporcie PARPA zebrano dane na temat spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Uwzględniono także blok pytań dotyczących zaangażowania środowiska medycznego (lekarzy) w informowanie kobiet na temat szkodliwego wpływu alkoholu na rozwój dziecka od momentu jego poczęcia.

Wśród kobiet biorących udział w badaniu ankietowym, 70,4% kiedykolwiek było w ciąży (733 osoby). Wszystkie dane procentowe przedstawione poniżej dotyczą już tylko tej grupy.

Spożywanie alkoholu w ciąży

Do picia alkoholu w czasie ciąży przyznało się 7,1% badanych. We wcześniejszych badaniach prowadzonych przez PARPA, odsetek ten był wyższy. W 2008 roku było to 12,1% ciężarnych, a w 2005 roku 16,5%.

Okazało się jednak, że jest to wyższy odsetek niż ten zebrany w badaniach sondażowych zrealizowanych na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2017 r., gdy do spożywania alkoholu w czasie ciąży przyznało się 4,8% badanych.

Jak wskazano w raporcie, picie alkoholu w czasie ciąży nie różniło się w grupie badanych kobiet ze względu na ich wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy zaangażowanie religijne. Jednocześnie zmienne socjodemograficzne nie miały wpływu na częstotliwość czy rodzaj wypijanego alkoholu.

Prawie połowa kobiet deklarujących spożycie alkoholu w trakcie ciąży (24 osoby, 46,6%) przyznała, że piła alkohol więcej niż raz w tym okresie. Jednorazowy incydent picia w czasie ciąży zadeklarowało 42,5% (22 osoby), natomiast 8,8% (5 osób) nie potrafiło sobie przypomnieć, jak często piło alkohol w czasie ciąży. Jedna z respondentek przyznała, że piła w czasie ciąży przynajmniej raz w miesiącu.

Najczęściej kobiety sięgały po wino – tak zadeklarowała niemal połowa kobiet spożywających alkohol w czasie ciąży (49,3%), w następnej kolejności wódkę (29,4%), natomiast najrzadziej wskazywanym alkoholem było piwo (21,1%). 5 badanych zadeklarowało, że w czasie ciąży wypiły jednorazowo co najmniej 4 porcje standardowe alkoholu (9,8% kobiet pijących alkohol w czasie ciąży), natomiast 33,3% pijących w czasie ciąży nie mogło sobie przypomnieć, czy spożywały takie ilości alkoholu.

Czytaj też: Piwo lub wino w ciąży? Nie! Picie alkoholu we wczesnej ciąży zwiększa ryzyko poronienia aż o 37 proc.!

Zaangażowanie personelu medycznego

Badanie kobiety zostały zapytane także o zaangażowanie środowiska medycznego w przekazywanie informacji na temat szkodliwego wpływu alkoholu na rozwój dziecka od momentu jego poczęcia. 40,6% (297 kobiet) przyznało, że lekarz/ginekolog w czasie wizyt nie poruszał tematu alkoholu. Jedynie nieco mniej zaznaczyło, że ten temat pojawiał się w trakcie wizyt lekarskich (34,9%). Co czwarta kobieta nie pamiętała, czy temat alkoholu pojawiał się podczas wizyt (24,6%).

Wśród tych kobiet, które potwierdziły rozmowy z lekarzem/ginekologiem na temat spożywania alkoholu, ponad połowa (58,6%) zadeklarowała, że lekarz zalecał im niespożywanie alkoholu w czasie ciąży, a 44,8% wskazało, że zalecał niespożywanie alkoholu w czasie karmienia piersią (195 kobiet)!

Czytaj też: Czym jest alkoholowy zespół płodowy? „Płód je, pije i pali razem z matką” – tłumaczy ginekolog

Co ciekawe, wiek kobiet miał wpływ na udzielane przez nie odpowiedzi. Najwyższy odsetek deklaracji zarówno w przypadku poruszania tematu alkoholu, jak i zalecania abstynencji w czasie ciąży oraz karmienia piersią odnotowano w grupie najmłodszych kobiet, najniższy zaś w grupie najstarszych.

Źródło: https://parpa.pl/images/wzory_konsumpcji_2020.pdf
Fot. freestocks, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content