Znaj ryzyko - kampania społeczna

LGBTQ+ i alkoholW 2019 roku 1,4 mln osób w wieku 16+ w Wielkiej Brytanii (2,7% populacji UK) identyfikowało się jako lesbijki, geje lub osoby biseksualne (LGB). Jednocześnie, konsumpcja alkoholu wśród osób identyfikujących się jako LGBTQ+ jest wyższa niż w całej populacji Wielkiej Brytanii. Krajowe statystyki dotyczące spożycia alkoholu nie uwzględniają podziału spożycia alkoholu według orientacji, jednak raporty organizacji charytatywnych i organizacji pozarządowych, a także badania łączące dane z badań na przestrzeni lat konsekwentnie stwierdzają, że osoby ze społeczności LGBTQ+ częściej piją alkohol i piją bardziej ryzykownie w porównaniu z ogólną populacją.

Osoby LGBTQ+ i alkohol

Z danych zebranych przez firmę badawczą Stonewall („LGBT in Britain: Health Report”, 2019) wynika, że spożycie alkoholu jest wyższe w populacji LGBTQ+ (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer oraz osoby aseksualne) w porównaniu do ogółu populacji. Spośród przebadanych 5000 osób LGBTQ+ w całej Anglii, Szkocji i Walii 78% gejów i biseksualnych mężczyzn oraz 77% lesbijek i kobiet biseksualnych piło alkohol w ostatnim tygodniu poprzedzającym badanie, w porównaniu do 68% mężczyzn i 58% kobiet z ogólnej populacji. Co więcej, 16% osób LGBTQ+ twierdziło w badaniu, że piły alkohol prawie codziennie w ciągu ostatniego roku (w porównaniu do 10% całej populacji UK).

Ponadto ankieta przeprowadzona w 2021 r. przez NHS Digital wykazała, że osoby LGB częściej niż osoby heteroseksualne, piły alkohol w ilości przekraczającej brytyjskie normy krajowe dla „bezpiecznego” picia, tj. 14 jednostek alkoholu tygodniowo. W przypadku osób identyfikujących się jako LGB średnia liczba jednostek spożywanych tygodniowo wynosiła 17,7 (wobec 12,7 jednostek tygodniowo wśród osób heteroseksualnych).

Powyższe wyniki sugerują, że nie tylko wyższy odsetek osób identyfikujących się jako LGB spożywa alkohol w porównaniu z całą populacją, ale także osoby LGB piją większe ilości alkoholu i z większą częstotliwością. Co więcej, prawie codzienne picie alkoholu jest skorelowane z wiekiem badanych – picie prawie codzienne deklarują starsze osoby ze społeczności LGBT (33% osób w wieku 65+ vs 7% u osób w wieku 18-24). Raport Stonewall wykazał również różne wzorce częstotliwości spożycia alkoholu wg tożsamości płciowej osób LGBTQ+: 20% mężczyzn piło alkohol prawie codziennie w ciągu ostatniego roku, w porównaniu z 13% kobiet i 11% osób niebinarnych.

Z badania przekrojowego, przeprowadzonego w 2017 r. przez BMJ Open na 44 tys. Brytyjczyków wynika, że geje dwukrotnie częściej angażowali się w picie ryzykowne w porównaniu z heteroseksualnymi mężczyznami, podczas gdy biseksualne kobiety robiły to trzy razy częściej niż kobiety heteroseksualne. Wynika z tego, że kobiety identyfikujące się jako LGBTQ+ mogą być bardziej narażone na szkody wynikające z picia alkoholu, w porównaniu z kobietami heteroseksualnymi.

Istnieje niewiele danych dotyczących spożycia alkoholu, szczególnie wśród osób transpłciowych. Jednakże badania Scottish Trans Alliance wykazały, że 35% osób transpłciowych (spośród 200 przebadanych Szkotów) w pewnym momencie swojego życia określiłoby swoje picia alkoholu jako problemowe, a prawie 4% stwierdziło, że obecnie spożywa 6+ drinków codziennie lub prawie codziennie.

Dane dotyczące używania alkoholu w określonych grupach są ograniczone, ze względu na fakt, że są  to dane wrażliwe. Chodzi o kwestie orientacji i tożsamości płciowej, a także pochodzenia etnicznego, religii i niepełnosprawności. Zauważono jednak, że podczas gdy odsetek białych, którzy nie pili alkoholu w ostatnim tygodniu, był prawie taki sam wśród osób heteroseksualnych i LGB (odpowiednio 35% i 33%), znacznie się zmniejszył wśród mniejszości etnicznych (odpowiednio 71% i 55%).

Dowody sugerują, że takie dysproporcje mogą wynikać z negatywnych doświadczeń społecznych. W porównaniu z osobami LGBTQ+,  osoby z innych mniejszości populacyjnych nie doświadczają zwiększonego napiętnowania i dyskryminacji, co może powodować wyższe wskaźniki częstego i ryzykownego picia wśród osób LGBTQ+.

Podczas analizy przywołano raport Emslie dla Scottish Health Action on Alcohol Problems (SHAAP). Jego uczestnicy podkreślili, że kluby i puby są jednym z niewielu miejsc, w których spotykają się osoby LGBTQ+ w nieheteronormatywnej przestrzeni. Młodsi respondenci deklarują, że pojawiają się tam częściej niż starsi, a wielu z nich podkreśliło, że ma świadomość, iż takie miejsca są przeznaczone specjalnie dla gejów. Respondenci zauważyli również, że oczekiwania społeczne i presja rówieśników, aby upić się podczas wieczornego wyjścia w klubie, mają wpływ na spożycie alkoholu. Intensywne picie jest postrzegane jako konieczne, aby czuć się wystarczająco pewnym siebie, aby w pełni wyrazić swoją tożsamość i że – odwołując się do stereotypów – określone napoje alkoholowe mogą pomóc publicznie przekazywać swoją orientację. Osoby LGBTQ+ mogą również używać alkoholu jako sposobu na radzenie sobie ze stygmatyzacją i dyskryminacją oraz jako formy ucieczki od norm społecznych heteronormatywnego społeczeństwa. Na przykład prawie co piąty pracownik z grupy LGBTQ+ (18%) doświadczył negatywnych komentarzy lub zachowań ze strony współpracowników ze względu na swoją orientację seksualną. Jednocześnie jedna na osiem osób LGBTQ+ (13%) doświadczyła nierównego traktowania w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na swoją orientację lub tożsamość płciową. Odsetek ten wzrasta do 32% u osób transpłciowych, 20% w przypadku osób niebinarnych i niepełnosprawnych osób LGBTQ+ oraz 19% osób LGBTQ+ należących do rasy czarnej, Azjatów i mniejszości etnicznych.

Szkody wywołane przez alkohol

Większość badań dotyczących szkodliwości alkoholu wśród osób LGBTQ+ skupiała się na zdrowiu seksualnym wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Oceniając potrzeby w zakresie profilaktyki HIV w Szkocji, w 2014 r. badacze odkryli, że alkohol odgrywał znaczącą rolę w życiu seksualnym badanych, w tym podczas ryzykownych praktyk seksualnych, które mogą prowadzić do infekcji przenoszonych drogą płciową (STI) lub zakażenia wirusem HIV. W badaniu z 2018 r. dotyczącym tzw. chemsex (celowe używanie narkotyków podczas seksu) wśród MSM pojawiał się również alkohol.

Osoby LGBTQ+ doświadczają wyższego poziomu depresji i myśli samobójczych, które współwystępują z piciem ryzykownym. Wyniki badań potwierdzają, że osoby LGBTQ+ są ponad 2 razy bardziej narażone na ryzyko uzależnienia od alkoholu w porównaniu z ogólną populacją. W szczególności w przypadku gejów i biseksualnych mężczyzn prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu było 1,5 razy większe, a lesbijki i kobiety biseksualne były 4 razy bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu.

Czytaj też: Mniejszości seksualne a substancje psychoaktywne 

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Dla osób LGBTQ+ istnieją znaczne bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Statystyki dotyczące leczenia uzależnień z 2019 r. wykazały, że wśród pacjentów 3% identyfikuje się jako geje lub lesbijki, a 1% jako osoby biseksualne. Statystyki sugerują, że osoby LGBTQ+ mogą nie być w pełni reprezentowane w statystykach leczenia alkoholizmu.

W raporcie Scottish Trans Alliance 57% uczestników stwierdziło, że nigdy nie zwracało się do służb odwykowych po indywidualne wsparcie w zakresie zażywania alkoholu lub używania innych substancji, a 56% nigdy nie chciało zwracać się o wsparcie rówieśnicze.

Podstawową barierą była obawa, że usługi opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych (tj. dostęp do hormonów i/lub operacji) zostaną zatrzymane lub odrzucone, jeśli osoby te będą korzystać z pomocy w zakresie leczenia uzależnień. W ramach usług związanych z używaniem substancji osoby LGBTQ+ zgłaszały, że mogą nie czuć się bezpiecznie lub są niemile widziane w grupach pomocowych, ponieważ te zazwyczaj składają się z osób białych i heteroseksualnych. Dodatkowo mogą mieć charakter religijny. Nieliczne świadczenia pomocowe dla użytkowników substancji kierowane do osób LGBTQ+, zostały opisane jako skupiające się na doświadczeniach gejów i biseksualnych mężczyzn, pozostawiając lesbijki i kobiety biseksualne, osoby trans i niebinarne z poczuciem wykluczenia.

Źródło:

LGBTQ+ People and Alcohol„, IAS, 2021
Fot. Josè Maria Sava, Unsplash.com

1 Komentarz

Napisz komentarz

Skip to content