Znaj ryzyko - kampania społeczna

motywy abstynencjiSpożywanie alkoholu to zjawisko powszechne. Dane zbierane przez GUS i (dawną) PARPA pozwalają monitorować zmiany w ilości i strukturze spożywanego przez Polaków alkoholu. Pozwalają także wskazać na najczęstsze motywy, którymi kierują się Polacy niepijący alkoholu.

Analiza danych ze względu na płeć

88,6% kobiet nie sięga po alkohol, ponieważ picie alkoholu szkodzi. 82,7% respondentek jako motyw abstynencji wskazało brak zainteresowania, 82,1% jako marnowanie pieniędzy. W tej grupie najmniejszym poparciem cieszyły się stwierdzenia dotyczące ciąży (11,9%),  fakt, że picie rujnuje życie – tak zaznaczyło 12,5% kobiet i wreszcie niepicie z powodów religijnych (13,4% respondentek).

Mężczyźni – podobnie jak kobiety – na pierwszym miejscu wskazali fakt, że picie alkoholu szkodzi (tak zaznaczyło 79% panów). 69% respondentów wskazało, że picie to marnowanie pieniędzy i wreszcie 62% badanych to nie interesuje. W tej grupie najmniejszym poparciem cieszyły się stwierdzenia (tożsame jak te, wskazane przez kobiety), o niepiciu z powodów religijnych (wskazane jako motyw przez 13% respondentów), o piciu, które zrujnowało kiedyś życie (tak zaznaczyło 19,5% respondentów) oraz o byciu skrzywdzonym przez czyjeś picie (21,7% badanych).

Wnioski z uwzględnieniem analizy płci

Motyw finansowy i zdrowotny dominuje w obu grupach. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są przekonani, że picie alkoholu jest szkodliwe. Jednak kobiety zgadzają się z tym stwierdzeniem nieco częściej. Podobnie uznano, że wydawanie pieniędzy na alkohol nie jest zasadne. Natomiast jedynie niewielki odsetek uczestników badania wskazał powody religijne i swoje wychowanie jako powód abstynencji. To, co zauważono na podstawie zebranych danych, to także fakt, że znacząco więcej mężczyzn obawia się konsekwencji uzależnienia od alkoholu, wskazując to jako powód swojej abstynencji.

Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały jako powód abstynencji to, że nie lubią czuć wpływu alkoholu. Tak zaznaczyło prawie 3/4 respondentek (w porównaniu do połowy badanych mężczyzn).

Analiza danych ze względu na wiek

W grupie badanych w wieku od 18 do 34 lat największym poparciem cieszyły się stwierdzenia dotyczące tego, że picie alkoholu szkodzi (wskazane jako motyw przez 78,6% respondentów), brak zainteresowania (75,5%) oraz marnowanie pieniędzy (70,5%). Najmniejszym poparciem – podobnie jak w przypadku płci – cieszyły się motywacje związane z religią (11,6% respondentów), rujnowaniem życia (wskazane jako motyw przez 12,5% respondentów) oraz niemożnością picia ze względu na przyjmowane leki (14,4% badanych).

Wśród osób w wieku od 35 do 49 lat największym poparciem cieszyły się motywy dotyczące szkodliwych skutków picia (wskazane jako motyw przez 81% respondentów), brak zainteresowania alkoholem (75%), oraz marnowanie pieniędzy (72,5%). Najmniejszą motywację wskazano w odniesieniu do stwierdzeń o ciąży (10,8% respondentów), religii (13,5% respondentów) oraz zwrot, jakoby picie mogło zrujnować życie (27,5% respondentów).

W grupie respondentów mających od 50 do 64 lat największym poparciem cieszyły się (podobnie jak wcześniej) stwierdzenia o szkodliwości picia (84,5% respondentów), marnowaniu pieniędzy (82,1% badanych) oraz wysokich kosztach finansowych (72,6% respondentów). W tej grupie najmniejszym poparciem cieszyły się stwierdzenia związane z religią (9,5% respondentów), ryzyku zrujnowania życia (20,7%) oraz stwierdzenie „Boję się, że mogłabym/mógłbym zostać alkoholiczką/alkoholikiem”, wskazane jako motyw przez 20,7% respondentów.

Respondenci mający wiek 65+ wskazali przede wszystkim stwierdzenia: picie szkodzi (92,1%), to marnowanie pieniędzy (82,4%), przyjmowanie leków (81,6%). W tej grupie najmniejszym poparciem cieszyły się stwierdzenia dotyczące ryzyka zrujnowania sobie życia (14,1%), lęk przed chorobą alkoholową (16,9%) oraz powody religijne (17,1%).

Wnioski z uwzględnieniem analizy wieku

W poszczególnych grupach w podziale na wiek (podobnie, jak w przypadku płci) można zaobserwować dużą spójność, jeśli chodzi o motywy zachowywania abstynencji. Większość respondentów do niepicia motywuje przekonanie o szkodliwości alkoholu oraz względy finansowe. Stan zdrowia oraz przyjmowane leki to z czynniki, które odgrywają większą rolę wraz z wiekiem badanych.

Źródło:

https://www.parpa.pl/images/wzorykonsumpcji_2020.pdf

Napisz komentarz

Skip to content