Znaj ryzyko - kampania społeczna

alkohol i zdrowieMężczyźni rzadziej od kobiet szukają pomocy w związku z doświadczanymi problemami psychicznymi. Rzadziej także mają ich objawy, a problemy natury psychicznej rzadziej są u nich rozpoznawane przez lekarzy pierwszej pomocy. Ponadto są mniej skłonni do ujawniania swoich przeżyć przyjaciołom i rodzinie, a mało liczne otoczenie nie jest gwarantem odpowiedniego wsparcia w kryzysowych sytuacjach. Wszystko to łączy się z mechanizmami związanymi z używaniem alkoholu czy narkotyków.

Alkohol nasila niepokój czy depresję, a samobójstwa i samookaleczenia występują znacznie częściej u osób uzależnionych od alkoholu. W Wielkiej Brytanii mężczyźni popełniają samobójstwa trzy razy częściej niż kobiety. Wielu badaczy zwraca uwagę i podkreśla znaczenie używania alkoholu jako sposobu na radzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami oraz problemami natury psychicznej.

Alkohol i zdrowie

Używanie alkoholu ma zarówno bezpośrednie, jak i odległe skutki dla zdrowia. Bezpośrednie niebezpieczeństwa związane z użyciem alkoholu to zatrucie alkoholowe, wypadki czy uszkodzenia ciała, ryzykowne zachowania seksualne oraz upośledzenie zdolności dokonywania osądu. Natomiast długofalowymi skutkami używania alkoholu są uszkodzenia: mózgu i układu nerwowego, serca, wątroby i trzustki; wzrost ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu, udar, nowotwory różnego typu, problemy seksualne, demencja i zaburzenia psychiczne. Długotrwałe używanie alkoholu w znacznych ilościach powoduje osłabienie układu immunologicznego i kostnego. Również pojawiający się alkoholowy zespół abstynencyjny ma poważne konsekwencje zdrowotne, takie jak drgawki, lęki, napady padaczkowe.

Co w przyszłości?

Badania przeprowadzone w maju 2020 w Wielkiej Brytanii dowiodły, że okres pandemii, a zwłaszcza „lockdownu” wpłynął na 3-4 procentowy wzrost spożycia alkoholu. Ponadto ograniczenia przyczyniły się do pogorszenia się stanu osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne, nasiliły zjawiska przemocy domowej, powodowały stany depresyjne, objawy lękowe i poczucie osamotnienia. Alkohol dla wielu osób stał się sposobem na radzenie sobie z tymi trudnościami.

Rekomendacje dotyczące zmian związanych z używaniem alkoholu przez mężczyzn (i nie tylko) odnoszą się do kwestii jego reklamowania w mass mediach i sposobu, w jaki to się dzieje, budowania społecznych wyobrażeń i przekonań, jak miałyby wyglądać różne uroczystości i eventy oraz podejmowania rozmów i otwartych dyskusji między szeroko pojętą służbą zdrowia a lobby i przedsiębiorcami z branży alkoholowej. Ta ostatnia kwestia potencjalnie może być źródłem konfliktów.

Coraz częściej zwraca się także uwagę na fakt, że ważne jest nie tyle pokazywanie, że używanie alkoholu jest szkodliwe i jakie negatywne skutki przynosi, ale prezentowanie korzyści wynikających z bycia w abstynencji. Podczas jednej z kampanii społecznych apelowano np. o zwiększenie liczby miejsc i eventów bez alkoholu.

By poprawić sytuację ważne jest również uwzględnienie źródeł sięgania po alkohol przez mężczyzn. Ponadto pomocne jest rozpoczęcie szerokiego dialogu na temat leczenia uzależnienia oraz problemu stygmatyzacji, z jakim mierzą się osoby uzależnione. Wszystko to sugeruje ujmowanie problemu korzystania z alkoholu nie tylko jako indywidualnej odpowiedzialności, ale także wzajemnego wpływu czynników środowiskowych i społecznych.

Czytaj też: Alkohol i męskość. „Prawdziwi” faceci piją?

Źródło:

Men and Alcohol: Key Issues, IAS, SHAAP

Fot. Donovan Grabowski, Unsplash.com

 

Napisz komentarz

Skip to content