Znaj ryzyko - kampania społeczna

alkohol i marihuanaWypadki samochodowe i motocyklowe to zdarzenia drogowe, które bardzo często są spowodowane używaniem alkoholu i/lub marihuany. Najnowsze badanie miało na celu analizę wpływu tych substancji – osobno i w połączeniu – na wydajność i zachowanie kierowcy podczas jazdy.

Zbieranie danych

Aby ocenić wzrost ryzyka wypadków wskutek użycia konopi i alkoholu, poddano analizie zebrane dotychczas dane, opublikowane w dowolnym języku. Ostatecznie do metaanalizy włączono 57 przeprowadzonych badań reprezentujących około 1725 uczestników. 43% ankietowanych stanowiły kobiety. Średnia wieku badanych wynosiła 28 lat. Wzięto pod uwagę nie tylko wiek i płeć, ale również częstotliwość przyjmowania substancji i ogólny stan zdrowia.

Wyniki badań

Na podstawie zebranych danych zauważono, że zażywanie konopi wiąże się z upośledzoną kontrolą boczną (zdolność do pozostania na pasie ruchu oraz umiejętność swobodnej zmiany pasa ruchu) i zmniejszoną prędkością jazdy. Prawdopodobnie kierowcy pod wpływem konopi zmniejszają szybkość, w celu zrekompensowania tego upośledzenia. Porównano ten stan do niskiego stężenia alkoholu we krwi.

Alkohol z kolei powiązano ze zwiększoną prędkością jazdy, co może świadczyć o tym, że kierowcy pod jego wpływem nie mają świadomości swojego upośledzenia. Alkohol wpływa również na większą liczbę wskaźników wskazujących na spadek wydajności jazdy w porównaniu z marihuaną, w tym zwiększoną liczbę wypadków, zmienność pozycji bocznej, przekraczanie pasa ruchu, prędkość i zmienność prędkości, a także skrócony czas reakcji na ryzyko.

Zauważono także, że kombinacja alkoholu i marihuany wiązała się z większym spadkiem wydajności jazdy niż którakolwiek substancja z osobna. Najbardziej widoczna była ta zależność w odniesieniu do prędkości. Spożywanie konopi powodujące wolniejszą jazdę, okazało się być mniej wypadkogenne niż alkohol, po zażyciu którego kierowcy przyspieszali.

Wnioski i rekomendacje

Niewątpliwie konopie, podobnie jak alkohol, utrudniają prowadzenie pojazdu, a połączenie tych dwóch substancji jest bardziej szkodliwe dla wydajności prowadzenia pojazdów niż w przypadku przyjmowania każdej z nich z osobna. Niemniej jednak niedobór danych i szacunkowe, dość nieprecyzyjne momentami informacje ograniczają interpretację wyników i wskazują, że potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie. Wskazano także, że warto w przyszłości zwrócić uwagę na ewentualne różnice w ilości spożywanych substancji także na etapie rozważań teoretycznych i obserwacji z użyciem stymulatorów.

Źródło:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.15770

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/add.15770

https://www.eurekalert.org/news-releases/940637

https://prism.ucalgary.ca/handle/1880/112405

Fot. Per Lööv, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content