Znaj ryzyko - kampania społeczna

kto pije więcejWedług badań CBOS alkohol jest najpopularniejszą substancją psychoaktywną wśród polskiej młodzieży. Kto pije więcej – chłopcy czy dziewczęta? To zależy, o jaki rodzaj alkoholu chodzi. Chłopcy piją więcej piwa i wódki, a dziewczęta chętniej sięgają po wino.

Wzrasta konsumpcja mocnych alkoholi wśród młodzieży

Od 1999 roku badacze obserwują wzrost konsumpcji wódki i mocnych alkoholi wśród polskiej młodzieży. W 2003 roku ponad połowa respondentów deklarowała picie wódki, a w 2013 roku odsetek takich odpowiedzi wzrósł do 68 proc. Najnowsze pomiary wskazują, że wódkę pije 63 proc. młodych ludzi.

Uczniowie częściej sięgają po mocne alkohole

Wódkę częściej piją chłopcy niż dziewczęta. Ten trend utrzymuje się od lat, ale dziewczęta nie pozostają mocno w tyle. Według danych z raportu CBOS przedstawiającego zachowania młodzieży w 2018 roku, w ostatnim miesiącu przed badaniem 65 proc. chłopców (w 2016 roku – 65%) i 60 proc. dziewcząt (w 2016 roku – 61%) piło wódkę. Okazało się także, że to uczniowie liceów ogólnokształcących (62%) i techników (64%) najczęściej sięgają po ten rodzaj alkoholu. Co ciekawe, osoby, które postrzegają warunki materialne swojej rodziny jako dobre częściej piją wódkę (64%) niż oceniający je jako złe.

Chłopcy upijają się częściej

44 proc. badanych uczniów upiło się co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem. Co najmniej 3 razy upiło się 13 proc. Do nadmiernego spożycia alkoholu, czyli do upicia się, częściej przyznawali się chłopcy (50%) niż dziewczęta (39%).

Piwo króluje wśród chłopców

Chłopcy przodują także w spożyciu piwa. Po ten trunek sięgnęło 80 proc. chłopców i 70 proc. dziewcząt.

Ryzykowne zachowania w przyszłości

Naukowcy z Ontario na podstawie swoich badań twierdzą, że nawet niewielkie ilości alkoholu spożywane przez nastolatków mogą prowadzić do ryzykownego lub szkodliwego picia w przyszłości. Respondenci, którzy okresowo konsumowali napoje alkoholowe odznaczali się tendencją do spożywania coraz większych ilości alkoholu na przestrzeni roku.

Nadmierne spożycie alkoholu bardziej szkodliwe dla kobiet

Łatwy dostęp do alkoholu, skupiona na grupie docelowej reklama sprawiają, że coraz więcej dziewcząt i kobiet sięga po alkohol. Jest to tym bardziej niepokojące, że konsekwencje zdrowotne występują u nich częściej, nawet gdy – w porównaniu z mężczyznami – piją mniej.

Profilaktyka jest najważniejsza

Dane zgromadzone przez badaczy są alarmujące. Coraz młodsi ludzie sięgają po alkohol, a różnice w spożyciu między chłopcami a dziewczętami stopniowo się zacierają. Powody takiego stanu rzeczy są różne, ale na pewno przyczyniają się do tego m.in. łatwy dostęp do alkoholu, zintensyfikowane działania marketingowe podejmowane przez koncerny alkoholowe oraz wzory zachowań wyniesione z domu.

Źródła:

Raport z badania „Młodzież 2018”, CBOS
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/382840/WH15-alcohol-report-eng.pdf?ua=1
https://www.newmarkettoday.ca/local-news/ontario-even-modest-alcohol-consumption-can-still-pose-risks-for-teens-study-suggests-1881853
https://www.ctvnews.ca/health/worrying-rise-in-alcohol-related-harm-among-women-camh-says-1.4617427
Raport „Binge Drinking: Predictors, Patterns, and Consequances”, 2018, NIAAA

Napisz komentarz

Skip to content