Znaj ryzyko - kampania społeczna

dopuszczalna ilość alkoholuProwadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu zwiększa zarówno ryzyko wypadku, jak i  prawdopodobieństwo śmierci lub poważnych obrażeń. Ustawowy limit stężenia alkoholu we krwi pozwalający choćby na prowadzenie pojazdów mechanicznych, różni się w poszczególnych krajach. Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce i na świecie, jeśli myślimy o prowadzeniu auta?

Mniej niż połowa krajów na całym świecie (88 krajów) wprowadziło przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu oparte na limitach stężenia alkoholu we krwi, zgodnie z zaleceniami „Światowego raportu na temat zapobiegania obrażeniom w ruchu drogowym” – mniejsze lub równe 0,5 ‰. Podczas gdy większość krajów (86%) w regionie europejskim stworzyła przepisy zgodne z tym zaleceniem, w innych regionach świata większość krajów nie ma limitów lub wynoszą one powyżej 0,5 ‰.

Dopuszczalna ilość alkoholu w Polsce

Polskie prawo wyróżnia dwie sytuacje związane ze spożywaniem alkoholu.

Pierwszą z nich jest stan po użyciu (spożyciu) alkoholu. Mówimy o nim, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub jeśli w wydychanym powietrzu rejestruje się obecność alkoholu na poziomie od 0,1mg do 0,25 mg w 1 dm3. Prowadzenie pojazdu w tym stanie jest wykroczeniem, za które grozi 10 punktów karnych, grzywna od 50 zł do 5000 zł i utratą prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli jednak w tym stanie dojdzie do kolizji drogowej czy wypadku, kwalifikacja czynu zmieni się i może grozić nawet pozbawienie wolności.

Drugą sytuacją jest stan nietrzeźwości – gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie powyżej 0,25 mg w 1dm3. Mamy w tej sytuacji do czynienia z przestępstwem zagrożonym – oprócz 10 punktów karnych – karą grzywny w wysokości uzależnionej od dochodów oraz świadczeniem pieniężnym na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych. Na sprawcę czeka kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 2 lat. Recydywistom i sprawcom wypadków ze skutkiem śmiertelnym grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do 10 lat. Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek, w którym są zabici lub ranni, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dopuszczalna ilość alkoholu w Europie

W wielu krajach europejskich ustawowy limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, w zaledwie kilku 0,8. Pod względem maksymalnej wysokości stężenia alkoholu we krwi, kraje możemy podzielić na 4 główne grupy:

0,8 ‰ – Wielka Brytania (z wyłączeniem Szkocji), Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta

0,5 ‰ – limit ten obowiązuje w większości państw europejskich: Austria, Andora, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Turcja, Włochy.

Nieco niższe limity są na Litwie (0,4‰) i w Rosji (0,3‰)

0,2 ‰ – Estonia, Norwegia, Polska i Szwecja.

Nieco niższy limit jest w Albanii 0,1 ‰

0,0 ‰ – Są w Europie cztery kraje, w których obowiązuje bezwzględny zakaz kierowania po spożyciu alkoholu – są to Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja.

W niektórych krajach obowiązują ostrzejsze limity dla kierowców zawodowych. Tak jest np. w Wielkiej Brytanii – dla kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5t lub powyżej 9 miejsc ustalono kategoryczny zakaz spożywania alkoholu. Podobnie jest na Litwie – do tej listy dopisać należy jeszcze taksówki oraz pojazdy przewożące materiały niebezpieczne.

W Niemczech z kolei bezwzględny zakaz kierowania po spożyciu alkoholu wprowadzono w przypadku kierowców mających prawo jazdy krócej niż 2 lata i/lub wiek poniżej 25 lat.

W Chorwacji oba te elementy połączono – 0,0 ‰ u kierowców w wieku 16–24 lata oraz kierowców zawodowych wykonujących pracę.

Dopuszczalna ilość alkoholu na świecie

W większości amerykańskich stanów obowiązuje limit 0,8 ‰, jednak istnieją odstępstwa, jeśli masz mniej niż 21 lat lub jesteś kierowcą zawodowym. W Nowej Zelandii z kolei limit wynosi 0,5 ‰. Istnieją jednak kraje, w których nie wprowadzono górnej granicy spożycia alkoholu. Np. na Barbados prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu nie jest nielegalne, jednak są karane nienależyta ostrożność i brak uwagi podczas jazdy.

Aplikacja mobilna „Znaj Ryzyko”

W październiku 2021 ruszyła kampania społeczna „Znaj Ryzyko” finansowana ze środków m.st. Warszawy i realizowana przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia. Jednym z elementów kampanii jest aplikacja mobilna „Znaj Ryzyko” (Android i iOS), która w nienachalny sposób zachęca do refleksji nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu oraz monitorowania stanu swojego upojenia. Co więcej, umożliwia dostęp do treści poradnikowych, bazy placówek pomocowych na terenie m.st. Warszawy oraz szybkiej konsultacji psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień i prawnika w ramach poradni online.

Aplikacja do pobrania w sklepach Google Play Apple Store.

Źródła:

Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
https://autempoeuropie.pl/aktualnosci/dopuszczalne-limity-alkoholu-we-krwi-w-europie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawarto%C5%9B%C4%87_alkoholu_we_krwi
https://www.discovercars.com/pl/drink-driving-limits
https://www.who.int/gho/road_safety/legislation/situation_trends_alcohol/en/

Napisz komentarz

Skip to content