Znaj ryzyko - kampania społeczna

pandemia a picie alkoholuRestrykcyjne ograniczenia wprowadzone wiosną tego roku znacząco wpłynęły na zmianę stylu życia i decyzje konsumenckie wielu Polaków. Również te dotyczące spożywania alkoholu.

Raport z przeprowadzonej w kwietniu br. pierwszej części badań* wskazuje, że ponad 30 proc. osób zmieniło sposób picia alkoholu w czasie pandemii. Spośród nich ponad połowa deklaruje niższe spożycie alkoholu, natomiast wśród osób pijących więcej znajdują się osoby, które piły w sposób ryzykowny już przed stanem pandemii. Zdaniem autora raportu może się to wiązać z faktem, że również w czasach „przed pandemią” picie alkoholu było dla tych osób sposobem na radzenie sobie ze stresem. Autorzy raportu zaznaczają także, że „ważnym aspektem, na który zwraca się uwagę analizując możliwy (i wysoce prawdopodobny) fenomen wzrostu spożycia alkoholu w okresie pandemii, jest potwierdzony naukowo spadek odporności immunologicznej organizmu występujący u osób nadużywających alkoholu i uzależnionych”.

Jak podają autorzy raportu, dane z różnych krajów wskazują na znaczący wzrost sprzedaży alkoholu w marcu br. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Przykładowo w USA w marcu 2020 odnotowano wzrost sprzedaży alkoholu przez Internet o ponad 240 proc., w tym mocnych alkoholi o 75 proc., wina o 66 proc., a piwa o 42 proc. Doniesienia prasowe wskazują także na wzrost odnotowywanej przemocy domowej, której wystąpienie od dawna łączy się z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.

Przebieg badań

W badaniach wzięły udział 443 osoby – 348 kobiet (78,6%) i 95 mężczyzn (21,4%). Średni wiek badanych wynosił 31,9 lat. Wśród nich dominowali mieszkańcy dużych miast, z wykształceniem wyższym, nie posiadający dzieci, pracujący na pełnym etacie. Większość badanych w czasie zbierania danych deklarowała, że przebywa w domu i sporadycznie go opuszcza, nie odbywała obowiązkowej kwarantanny i nie zaobserwowała u siebie myśli samobójczych. Nikt z badanych nie był zakażony koronowirusem.

Podstawowym celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o używanie substancji psychoaktywnych (szczególnie alkoholu) w okresie pandemii, a także poznanie czynników powiązanych z używaniem alkoholu w tym okresie, z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych, klinicznych oraz związanych ze stosowaniem się do zaleceń epidemiologicznych.

Zebrane dane

Prawie 73 proc. badanych zadeklarowało spożywanie alkoholu w czasie pandemii. Zaobserwowano, że płeć nie różnicuje istotnie przynależności do grup osób o różnym podejściu do alkoholu. Widoczne są jednak zależności pomiędzy spożyciem alkoholu a pozostawaniem (lub nie) w związku partnerskim / małżeńskim. 203 osoby biorące udział w badaniu zadeklarowały, że pozostają w stałych związkach. Spośród nich 34 osoby deklarowały, że w czasie pandemii piją więcej alkoholu, podczas gdy wśród osób samotnych (209 badanych) zjawisko to dotyczy 21 osób. 19 osób spośród pozostających w związkach pije mniej, 94 osoby – tyle samo, co przed pandemią. Jednocześnie, 56 osób samotnych pije obecnie mniej. Oznacza to, że więcej osób pozostających w związku niż samotnych pije obecnie intensywniej niż przed pandemią. Zjawisko to może tłumaczyć wiek – badana grupa osób samotnych to przede wszystkim osoby młode, poniżej 25. roku życia. Przebywając w domach nie mają kontaktów z rówieśnikami, nie chodzą do pubów i klubów, nie przebywają w akademikach, a to skutkuje niższym spożyciem alkoholu.

Forma zatrudnienia nie jest znaczącym czynnikiem w kontekście omawianego badania. Co jednak ciekawe, osoby, które nie wychodzą z domu w ogóle lub sporadycznie (zakupy, spacer z psem), deklarują wyższe spożycie alkoholu niż osoby pracujące przez cały czas pandemii.

* badania realizowane pod kierownictwem prof. UŁ dr hab. Jana Chodkiewicza z Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Źródło:

http://parpa.pl/index.php/aktualnosci/1320-czy-w-czasie-pandemii-polacy-pija-wiecej-alkoholu

http://psych.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/RAPORT-PIERWSZY-ETAP.pdf

Napisz komentarz

Skip to content