Znaj ryzyko - kampania społeczna

migotanie przedsionków po alkoholuZ amerykańskich badań wynika, że nawet umiarkowane picie alkoholu może zwiększać ryzyko wystąpienia migotania przedsionków i zaburzeń rytmu serca u osób z historią arytmii w wywiadzie.

Migotanie przedsionków a picie alkoholu

Około 40 lat temu lekarze zaczęli dokumentować przypadki arytmii u osób doświadczających jej po intensywnym piciu w weekendy i święta. Zjawisko to określono jako „zespół świątecznego serca”. Od tego czasu wiele dużych badań obserwacyjnych wykazało, że osoby, które regularnie spożywają alkohol, nawet jedną porcję dziennie, mają zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków w porównaniu z osobami, które nie piją alkoholu.

Trudności badawcze

W ramach badania, którego wyniki zostały opublikowane w listopadzie 2021 w Annals of Internal Medicine, naukowcy zrekrutowali 100 osób z historią migotania przedsionków w wywiadzie i obserwowali je przez cztery tygodnie, monitorując spożycie alkoholu i rytm serca w czasie rzeczywistym.

Poprzednio prowadzone w tym temacie badania miały były obarczone błędami. Dlaczego? W większości polegały bowiem na tym, że ludzie sami zgłaszali spożycie alkoholu, co nie zawsze jest wiarygodne. Badania wykazały na przykład, że ludzie zwykle nie doszacowują ilości spożywanego alkoholu.

Czytaj też: „Nadużywanie alkoholu może zwiększać ryzyko śmierci u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca

Najnowsze badanie miało jednak na celu obejście tych ograniczeń. Badacze zrekrutowali 100 osób z historią migotania przedsionków (w większości mężczyzn), których poproszono o noszenie monitorów elektrokardiograficznych śledzących rytm ich serca przez całą dobę. Urządzenia zawierały przycisk, który uczestnikom kazano nacisnąć za każdym razem, gdy wypili napój alkoholowy. Naukowcy wykorzystali również inne, obiektywne miary do śledzenia spożycia alkoholu. Wyposażyli uczestników w specjalne monitory na kostkach, które mogły wykryć poziom alkoholu we krwi. Przeprowadzili rutynowe badania krwi, aby zmierzyć poziom substancji wskazujących na niedawne spożycie alkoholu przez daną osobę.

Wyniki badania

Okazało się, że picie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia epizodu migotania przedsionków lub nieprawidłowego rytmu serca w ciągu najbliższych kilku godzin od spożycia alkoholu. A im więcej badani pili, tym większe było prawdopodobieństwo wystąpienia arytmii.

Podczas czterech tygodni naukowcy odkryli, że co najmniej 56 uczestników doświadczyło epizodu migotania przedsionków. Dane wskazywały, że alkohol był często wyzwalaczem arytmii. Wypicie jednego drinka podwoiło prawdopodobieństwo wystąpienia epizodu migotania przedsionków w ciągu następnych czterech godzin, podczas gdy wypicie dwóch lub więcej drinków potroiło prawdopodobieństwo zdarzenia. Im wyższe stężenie alkoholu we krwi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia arytmii.

Wnioski, wraz z danymi z poprzednich badań, sugerują, że osoby z migotaniem przedsionków w wywiadzie mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju arytmii poprzez ograniczenie spożycia alkoholu lub całkowite jego unikanie.

Jak podają autorzy badania, ich zdaniem odkrycie może mieć szersze implikacje również dla zdrowych dorosłych. Chociaż umiarkowane picie jest powszechnie uważane za korzystne dla zdrowia serca, nowe badania sugerują, że przynajmniej u niektórych osób może potencjalnie zakłócić pracę tego organu.

Źródło:

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-0228

Napisz komentarz

Skip to content