Znaj ryzyko - kampania społeczna

alkohol i męskośćPowiązanie picia alkoholu z męskością ma bardzo długą tradycję. Liczne badania wykazały różnice między piciem kobiet i mężczyzn, a także fakt, że jest wysoki poziom tolerancji dla picia mężczyzn i ich zachowań pod wpływem alkoholu.

Alkohol odgrywa centralną rolę w afirmowaniu swej męskości i jest podłożem budowania więzi oraz męskiej solidarności. Staje się on spoiwem do tworzenia przyjaźni, gdy jednak alkohol jest nieobecny, wychodzi na jaw, jak bardzo powierzchowne są te relacje.

Badanie jakościowe przeprowadzone w 2013 roku wskazało, że alkohol odgrywa kluczową rolę w budowaniu przyjaźni poprzez umożliwianie mężczyznom wspólne rozmowy, dostarczanie sobie wzajemnego wsparcia i poprawę nastroju. Natomiast dążenia, by używanie alkoholu nie było jednym z wyznaczników męskości wymaga fundamentalnych zmian w kwestii równości ekonomicznej i pomiędzy płciami.

Obserwacje przeprowadzone w Wielkiej Brytanii sugerują, że mniejszości rasowe i narodowościowe w podobny sposób są narażone na problem uzależnienia od alkoholu, co główna narodowość danego kraju. Niemniej osoby z mniejszości rzadziej zgłaszają się po pomoc w leczeniu uzależnienia. W sytuacji, gdy w danym kraju jest mała tolerancja wobec innych ras i kultur, wzrasta prawdopodobieństwo, że członkowie tych mniejszości będą pić w sposób ucieczkowy.

Jakościowe badanie przeprowadzone w 2017 roku wykazało, że członkowie społeczności LGBT+ są wysoce wrażliwi na naciski, by pili „odpowiednio” do swojej identyfikacji seksualnej. Np. kobiety homoseksualne miałyby zamawiać kufle piwa, mężczyźni homoseksualni zaś koktajle. Warto mieć to na uwadze udzielając pomocy osobie uzależnionej z tej grupy.

Istnieje wiele regulacji prawnych dotyczących reklamowania produktów alkoholowych. Brak jednak takowych zapisów odnoszących się do social mediów. W związku z tym na platformach typu Facebook, Twitter, Instagram itp. nie brakuje reklam alkoholu. W jednym z badań wskazano, że 80% młodych ludzi w wieku 11-19 lat widzieli przynajmniej jedną taką reklamę, a około 20% posiadało produkt z logo firmy alkoholowej. Okazało się również, że reklamy bardziej oddziałują na młodych mężczyzn niż młode kobiety, w szczególności dotyczy to piwa.

Treści reklam kierowane bezpośrednio do mężczyzn odnoszą się do zwiększenia poczucia humoru, zrelaksowania, przyjazności i męskości, także w kwestii seksualnej. Często pojawiającym sie motywem jest historia, w której mężczyzna „mało męski” zostaje jawnie upokorzony przez innych mężczyzn bądź kobietę. Przyjaciele przychodzą z ratunkiem i alkohol jest środkiem służącym budowaniu poczucia solidarności i wzmacniającym męskie więzi. Ponadto w tych reklamach alkohol ma zapobiegać skręceniu przyjaźni w bardziej kobiecą stronę.

Firmy wytwarzające produkty alkoholowe używają wiele różnych chwytów marketingowych. Jest jeszcze jeden obszar budujący poczucie męskości. To sport. Reklamy alkoholu i sport są ze sobą splecione. Sport, alkohol i męskość są trzema silnie związanymi ze sobą kwestiami.

Źródło:

Men and Alcohol: Key Issues, SHAAP, IAS, Report Published 9 September 2020

Fot. Des Récits, Unsplash.com

 

Napisz komentarz

Skip to content