Znaj ryzyko - kampania społeczna

AUD mózgOd 1990 roku systematycznie wzrasta spożycie alkoholu przez osoby dorosłe. Obecnie szacuje się, że około 5% osób (w skali globalnej) powyżej 15. roku życia cierpi na zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Poza wieloma różnymi, negatywnymi konsekwencjami używania alkoholu, jego długotrwałe stosowanie ma neurotoksyczne skutki. Prawdopodobnie wynikają one z zakłóceń neurogenezy (które powodują zmniejszenie liczby neuronów), stresu oksydacyjnego bądź toksyczności glutaminianu. Pośrednie uszkodzenia mózgu wynikają także z niedoboru tiaminy. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu zdecydowanie częściej niż w populacji ogólnej diagnozuje się organiczne uszkodzenia mózgu. A i tak zapewne część z nich nie zostaje rozpoznana.

U osób uzależnionych od alkoholu dochodzi również do zaburzeń funkcji neuropsychicznych w obszarach m.in. związanych z pamięcią, koncentracją, uczeniem się, inteligencją, umiejętnością rozwiązywania problemów czy zdolnością do hamowania reakcji. Im dłużej trwa używanie alkoholu, tym głębsze mogą być te problemy. Dodatkowo na pogorszenie się owych umiejętności ma wpływ występowanie objawów depresyjnych. Współistnienie uzależnienia i depresji przyczynia się do osłabienia zdolności rozpoznawania i ekspresji emocji.

Czytaj też: Zaburzenia funkcji poznawczych w wyniki nadużywania alkoholu

Wszystkie te aspekty mają wpływ na przebieg leczenia osób uzależnionych od alkoholu i na możliwe do osiągnięcia przez nie cele stawiane w ramach terapii. Ważnym staje się więc pytanie, czy i na ile owe funkcje umysłu powracają wraz z utrzymywaniem abstynencji. W dotychczasowych badaniach uzyskiwane wyniki są niejednoznaczne.

Badacze zdecydowali się na przeprowadzenie rozbudowanego badania podłużnego. Na obecnym etapie polega ono na przeglądzie literatury i dotychczasowych badań w skali globalnej. Dotychczas stworzono złożoną koncepcję badawczą, kryteria włączania i wyłączania poszczególnych publikacji, sposób ekstrakcji danych oraz ich opracowywania, ponieważ wiele z włączanych badań było przeprowadzanych pod innym kątem niż bieżący. Niemniej badacze wydają się stawiać sobie za cel efektywne wykorzystanie danych zgromadzonych przez innych badaczy w ramach przeprowadzanych przez siebie testów.

Źródło:

Powell A., Sumnall H., Smith J., Kuiper R., Montgomery C., Gullo M.J., Recovery of neuropsychological function following abstinence from alcohol in adults diagnosed with an alcohol use disorder: Protocol for systematic review of longitudinal studies, PLoS One, 2022, 17(9): e0274752.

 

Napisz komentarz

Skip to content