Znaj ryzyko - kampania społeczna

osobowość narcystyczna i uzależnienieWyniki badań wskazują na związek pomiędzy uzależnieniem od alkoholu a zaburzeniami osobowości z osi II. Według Kohuta alkohol jest stosowany jako zamiennik przez osoby z nierozwiniętymi strukturami osobowości. Ponadto w badaniach stwierdzono, że osoby uzależnione od alkoholu mają słabą siłę ego i doświadczają wielu problemów intra- i interpersonalnych, włączając w to kwestie związane z szanowaniem samym siebie.

Psychologia Self jest teorią wyjaśniającą powstanie osobowości narcystycznej. Wg Kohuta podłożem jej kształtowania się są niewłaściwe, pozbawione empatii, reakcje matki i/lub ojca do dziecka w okresie jego dzieciństwa. W wyniku tego nie jest ono w stanie uwewnętrznić reakcji, które pozwalałyby na poczucie ulgi czy ukojenia. Osoby doświadczające takich zawodów, w procesie rozwoju tworzą relacje z prymitywnymi obiektami m.in. alkoholem, by uzupełnić te deficyty rozwojowe w ich strukturze osobowości.

Czytaj też: Narcyzm a uzależnienie. Czy osoby narcystyczne częściej się uzależniają?

W przeprowadzonym badaniu użyto narzędzia (Self Psychology Inventory) pozwalającego na dokonanie pomiaru zarówno zdrowego, jak i patologicznego narcyzmu. Okazało się, że osoby uzależnione od alkoholu podążają obiema ścieżkami rozwoju osobowości narcystycznej, czyli wielkościowe self i wyidealizowanym obrazem rodziców. Osoby zafiksowane na obronnej idealizacji rodziców (opiekunów) doświadczają trudności w regulowaniu wewnętrznego napięcia i radzeniu sobie z zewnętrznymi trudami. Z tego też powodu stają się zależne od innych ludzi i substancji, aby poczuć ulgę. Ponadto, związane jest to również z nadwrażliwością i poczuciem nieadekwatności doświadczanych przez osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Alkohol i inne substancje służą do poradzenia sobie z uczuciami niedopasowania, stresu, dysforii, złości, wstydu i samotności. Natomiast wielokrotnie doświadczane uczucie samotności sprzyja wytworzeniu i wzmocnieniu obronnego wielkościowego self. Regularne używanie alkoholu sprzyja pojawianiu się poczucia bezsilności oraz urazy narcystycznej. Badanie wykazało również, że w procesie kształtowania się osobowości narcystycznej osoby o psychologicznej kruchości przy użyciu alkoholu radzą sobie z dyskomfortem ich świata wewnętrznego. Dla nich alkohol staje się źródłem siły do mierzenia się ze stresującymi doświadczeniami dorosłości.

W świetle tych badań psychologia Self okazuje się być przydana do pracy nad wzmocnieniem siły ego oraz nałogowymi zachowaniami osób zgłaszających się na terapię w związku z uzależnieniem.

Can Y., Anli I., Evren C., Usta O., The Relation between Pathological Narcissism and Alcohol Use Disorder, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, spring 2017, 4(1).

Napisz komentarz

Skip to content