Znaj ryzyko - kampania społeczna

Smutny młody mężczyzna pije wódkęW Stanach Zjednoczonych zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) dotykają ponad 29 mln osób i powodują ponad 140 tys. zgonów rocznie. Ramy dla AUD obejmują trzystopniowy cykl – picie/odurzenie, odstawienie/negatywne uczucia oraz zaabsorbowanie/oczekiwanie. Cykl ten stanowi punkt wyjścia do eksploracji AUD w kontekście leczenia. Terapia behawioralna oraz leki zatwierdzone przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) są dostępne, ale są znacząco niedostatecznie wykorzystywane, co tworzy dużą lukę w leczeniu.

Aktualne wyzwania w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu

Luki w leczeniu

Luka w leczeniu odnosi się do znacznego rozdźwięku między osobami w Stanach Zjednoczonych, które potrzebują leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (AUD), a tymi, które leczenie otrzymują. Szacunki sugerują, że mniej niż 8% dorosłych osób potrzebujących terapii otrzymuje jakiekolwiek leczenie (behawioralne lub medyczne) w ciągu 1 roku. Przyczyn jest wiele i obejmują one brak wiedzy, brak badań przesiewowych i krótkich interwencji, brak skierowań na leczenie, brak dostępnych placówek leczniczych oraz stygmatyzację.

Brak wiedzy

Brak wiedzy dotyczy ogólnych błędnych przekonań, że AUD w Stanach Zjednoczonych można leczyć tylko w 28-dniowych stacjonarnych programach rehabilitacyjnych, kiedy w rzeczywistości AUD jest zaburzeniem, które obejmuje stopnie ciężkości, od łagodnego przez umiarkowane do ciężkich. Wynika z tego, że leczenie powinno być dostosowane do stopnia nasilenia zaburzenia i obejmować szeroki zakres interwencji.

Innym powodem, dla którego osoby z AUD nie szukają leczenia jest fakt, że nie uważają siebie za osoby mające problem z alkoholem lub nigdy nie otrzymały diagnozy AUD.

Wreszcie, luka w leczeniu wynika z braku placówek leczniczych zajmujących się uzależnieniem i zaburzeniami psychicznymi w ogóle.

Jednym z głównych wyzwań jest długi proces pomiędzy identyfikacją możliwych leków mogących pomóc w AUD a zatwierdzeniem leku przez FDA.

Stygmatyzacja

Słowa mają znaczenie, jeśli chodzi o powszechny stygmat dotyczący osób borykających się z nadużywaniem alkoholu. Badania nad stygmatyzacją AUD w różnych krajach wykazały, że osoby z AUD są częściej postrzegane jako winne swojego stanu niż osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi i demencją. Stygmatyzacja jest również związana z decyzjami o poszukiwaniu pomocy w dziedzinie zdrowia psychicznego. Stygmatyzacja wpływa również m.in. na opiekę nad osobami potrzebującymi przeszczepu wątroby z powodu długotrwałego nadmiernego spożycia alkoholu.

Nowe rozwiązania w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu

Tak jak w przypadku innych stanów medycznych, osoby z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji powinny mieć do dyspozycji szereg opcji leczenia. Naukowcy pracują nad rozwojem większego wachlarza oddziaływań terapeutycznych, które mogłyby być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Angażowanie badań przesiewowych i krótkich interwencji

Badania wykazały, że badania przesiewowe i krótkie interwencje są opłacalne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mogą zmniejszyć spożycie alkoholu i zapobiegać obciążeniu chorobami u osób, które nadużywają alkoholu.

Zwalczanie stygmatyzacji

Stygmatyzacja osób z uzależnieniem w szczególności wymaga wprowadzenia zmian językowych. Modyfikacja języka zmniejsza stygmatyzację, łagodzi wstyd i poczucie winy związane z problemami z alkoholem, zwiększa prawdopodobieństwo, że osoba z AUD będzie szukać leczenia, i sprzyja przekonaniu, że odzyskanie zdrowia jest możliwe.

Zmiana definicji zdrowienia

Zdrowienie powinno być postrzegane zarówno jako proces zmiany zachowania, jak i wynik, który obejmuje okresy czasowe dla dwóch kluczowych czynników: remisji AUD według DSM-5 i zaprzestania ciężkiego picia (wynik zdrowienia niezwiązany z abstynencją). Ta definicja zdrowienia podkreśla również znaczenie funkcjonowania biopsychospołecznego danej osoby, jak i jakości jej życia.

Źródło:
Alcohol Use Disorder Treatment: Problems and Solutions, 2024

Napisz komentarz

Skip to content