Znaj ryzyko - kampania społeczna

Zdesperowany mężczyzna patrzy na szklankę z alkoholemW Stanach Zjednoczonych zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD) dotykają ponad 29 mln osób i powodują ponad 140 tys. zgonów rocznie. Ramy dla AUD obejmują trzystopniowy cykl— picie/odurzenie, odstawienie/negatywne uczucia oraz zaabsorbowanie/oczekiwanie. Cykl ten  stanowi punkt wyjścia do eksploracji AUD w kontekście leczenia. Terapia behawioralna oraz leki zatwierdzone przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) są dostępne, ale są znacząco niedostatecznie wykorzystywane, co tworzy dużą lukę w leczeniu.

Aktualne wyzwania w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu

Luki w leczeniu

Luka w leczeniu odnosi się do znacznego rozdźwięku między osobami w Stanach Zjednoczonych, które potrzebują leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (AUD), a tymi, które leczenie otrzymują. Szacunki sugerują, że w USA mniej niż 8% dorosłych osób potrzebujących terapii otrzymuje jakiekolwiek leczenie (behawioralne lub medyczne) w ciągu 1 roku. Przyczyn jest wiele i obejmują one brak wiedzy, brak badań przesiewowych i krótkich interwencji, brak skierowań na leczenie, brak dostępnych placówek leczniczych oraz stygmatyzację.

Brak wiedzy

Brak wiedzy dotyczy ogólnych błędnych przekonań, że AUD w Stanach Zjednoczonych można leczyć tylko w 28-dniowych stacjonarnych programach rehabilitacyjnych, kiedy w rzeczywistości AUD jest zaburzeniem, które obejmuje stopnie ciężkości, od łagodnych przez umiarkowane do ciężkich. Wynika z tego, że leczenie powinno być dostosowane do stopnia nasilenia zaburzenia i obejmować szeroki zakres interwencji.

Innym powodem, dla którego osoby z AUD nie szukają leczenia, jest fakt, że nie uważają siebie za osoby mające problem z alkoholem lub nigdy nie zostały poinformowane, że mają AUD.

Wreszcie, luka w leczeniu wynika z braku placówek leczniczych zajmujących się uzależnieniem i zaburzeniami psychicznymi w ogóle.

Wyzwania dla rozwoju farmakoterapii

Jednym z głównych wyzwań jest długi proces pomiędzy identyfikacją możliwych leków mogących pomóc w AUD a zatwierdzeniem leku przez FDA.

Pierwszy krok w procesie zatwierdzania leku przez FDA obejmuje badania i rozwój, składające się z procesów badawczych w identyfikacji nowych leków, które oddziałują na neurofunkcjonalne obszary w AUD. Następnie, zbierane są informacje o farmakokinetyce, skuteczności w modelach zwierzęcych i wstępnych badaniach toksyczności. Drugi krok wymaga badań potencjalnej toksyczności. Trzeci to badania kliniczne z udziałem ludzi. Następnie przeprowadza się cztery fazy badań klinicznych. Faza I dotyczy głównie bezpieczeństwa i ustalania dawki. Około 70% leków przechodzi do następnej fazy. Badania fazy II testują skuteczność i skutki uboczne. Około 33% leków przechodzi do następnej fazy. Badania fazy III są zaprojektowane do testowania skuteczności i monitorowania reakcji niepożądanych, a tylko 3-25% przechodzi do następnej fazy. Czwarty krok obejmuje zatwierdzenie przez FDA. Całość może zająć do 6–10 miesięcy.

Stygmatyzacja

Słowa mają znaczenie, jeśli chodzi o powszechny stygmat dotyczący osób borykających się z nadużywaniem alkoholu. Badania nad stygmatyzacją AUD w różnych krajach wykazały, że osoby z AUD są częściej postrzegane jako winne swojego stanu niż osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi i demencją. Stygmatyzacja jest również związana z decyzjami o poszukiwaniu pomocy w dziedzinie zdrowia psychicznego. Stygmatyzacja wpływa również m.in. na opiekę nad osobami potrzebującymi przeszczepu wątroby z powodu długotrwałego nadmiernego spożycia alkoholu.

Nowe rozwiązania w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu

Tak, jak w przypadku innych stanów medycznych, osoby z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji powinny mieć do dyspozycji szereg opcji leczenia. Naukowcy pracują nad rozwojem większego wachlarza oddziaływań terapeutycznych, które mogłyby być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Angażowanie badań przesiewowych, krótkich interwencji

Badania wykazały, że badania przesiewowe i krótkie interwencje są opłacalne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mogą zmniejszyć spożycie alkoholu i zapobiegać obciążeniu patologią u osób, które nadużywają alkoholu.

Zwalczanie stygmatyzacji

Stygmatyzacja osób uzależnionych w szczególności wymaga wprowadzenia zmian językowych. Modyfikacja języka zmniejsza stygmatyzację, łagodzi wstyd i poczucie winy związane z problemami z alkoholem, zwiększa prawdopodobieństwo, że osoba z AUD będzie szukać leczenia, i sprzyja przekonaniu, że odzyskanie zdrowia jest możliwe.

Zmiana definicji zdrowienia

Zdrowienie powinno być postrzegane zarówno jako proces zmiany zachowania, jak i wynik, który obejmuje okresy czasowe dla dwóch kluczowych składników: remisji z AUD według DSM-5 i zaprzestania ciężkiego picia (wynik zdrowienia niezwiązany z abstynencją). Ta definicja zdrowienia podkreśla również znaczenie funkcjonowania biopsychospołecznego danej osoby, jak i jakości jej życia.

Źródło:

Alcohol Use Disorder Treatment: Problems and Solutions, 2024

Napisz komentarz

Skip to content