Znaj ryzyko - kampania społeczna

Człowiek robi pozycje jogiKonwencjonalne metody leczenia współwystępujących zaburzeń nastroju, lęku i uzależnienia od alkoholu obejmują interwencje psychospołeczne i farmakoterapię. Niestety wiele osób pijących nigdy nie szuka opieki, częściowo z powodu poczucia stygmatyzacji i wstydu. Aktywność fizyczna nie powoduje napiętnowania i jest dostępna dla osób, które nie szukają pomocy, a zmagają się z problemem alkoholowym.

Aktywność fizyczna ma udowodnione korzyści w leczeniu depresji i jest coraz częściej zalecana w leczeniu lęku. Pojawiające się dowody sugerują również, że zorganizowana aktywność fizyczna (tj. ćwiczenia aerobowe i trening siłowy) może być skuteczna jako samodzielna metoda leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

W omawianym badaniu sprawdzono, jaki jest wpływ jogi i ćwiczeń aerobowych oraz poradnictwa telefonicznego u osób nieaktywnych fizycznie na objawy lękowe i depresyjne. Mowa oczywiście o grupie dorosłych, którzy nie podjęli terapii uzależnienia, a spożywają alkohol w sposób problemowy.

Grupa badawcza

Badanie przeprowadzono w Instytucie Karolinska (KI) w Sztokholmie. U wszystkich uczestników przed badaniem zdiagnozowano zaburzenia związane z używaniem alkoholu oraz odczuwanie stanów depresyjnych (na początku badania i po 12 tygodniach obserwacji). Z badania wykluczono osoby aktywne fizycznie lub takie, u których nadzorowana aktywność fizyczna była przeciwwskazana. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do 12-tygodniowych ćwiczeń aerobowych, jogi lub poradnictwa telefonicznego.

Uczestnicy losowo przydzieleni do ćwiczeń aerobowych lub zajęć jogi otrzymali bezpłatne 12-tygodniowe członkostwo w SATS („Centrum Sportowego Treningu Aerobiku”) – sieci 70 centrów fitness w całym Sztokholmie – i zostali poproszeni o uczestnictwo w nadzorowanych zajęciach co najmniej trzy razy w tygodniu. Ponadto uczestnikom ćwiczeń aerobowych i jogi zaoferowano trzy 30-minutowe sesje wsparcia (w tygodniu 1, 3 i 9) z osobistym trenerem SATS w celu monitorowania postępów i optymalizacji przestrzegania zaleceń.

Ćwiczenia aerobowe

Ćwiczenia aerobowe obejmowały udział w 60-minutowym nadzorowanym treningu grupowym. Aby zoptymalizować przestrzeganie zaleceń, uczestnicy mogli wybrać jedno lub więcej z następujących zajęć: jazda na rowerze/spinning, trening aerobowy (ruchy całego ciała, w tym bieganie i skoki), ćwiczenia aerobowe oparte na boksie i ćwiczenia aerobowe oparte na tańcu. Uczestnicy mogli także zdecydować się na indywidualne ćwiczenia aerobowe na orbitreku, bieżni lub na rowerach stacjonarnych w SATS.

Joga

Sesje jogi składały się z 60 minut nadzorowanej, grupowej aktywności obejmującej pozycje fizyczne kładące nacisk na równowagę i elastyczność, połączonej z ćwiczeniami oddechowymi. Zajęcia oferowane uczestnikom były dostosowane do poziomu początkującego i średniozaawansowanego i obejmowały: Ashtangę i Hatha jogę (delikatne postawy fizyczne plus ćwiczenia oddechowe), Les Mills Body Balance (połączenie jogi, pilatesu i Tai-chi), Yin Jogę i Yin rozluźnienie (kładąc nacisk na spokojne postawy, skupiając się na oddychaniu).

Tradycyjne leczenie

Składało się z 45-minutowych sesji poradnictwa telefonicznego z „Alcohol Help”, ogólnokrajową placówką pomocy alkoholowej, która zapewnia informacje i wsparcie osobom zaniepokojonym swoimi nawykami związanymi z piciem alkoholu. Wykwalifikowany specjalista stosował techniki dialogu motywacyjnego. Uczestnikom zaoferowano dostosowane porady dotyczące opcji leczenia, takich jak: leczenie w ramach podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej, Wspólnota Anonimowych Alkoholików, internetowa terapia poznawczo-behawioralna (iCBT), poradnictwo telefoniczne lub materiały samopomocy (wysyłane pocztą). Działania często obejmowały dyskusje na temat spożycia alkoholu, barier w leczeniu, preferencji leczenia i motywów zmian. Uczestników poproszono o kontynuowanie codziennych czynności bez zwiększania poziomu aktywności fizycznej lub rozpoczynania nowego programu ćwiczeń.

Wyniki badania

Statystycznie istotna poprawa nastąpiła we wszystkich trzech grupach, przy czym najsilniejsze efekty leczenia zaobserwowano wśród uczestników jogi. W porównaniu ze zwykłą opieką, udział w ćwiczeniach jogi lub aerobiku również wiązał się ze zmniejszeniem BMI i zgłaszaną poprawą jakości snu i ogólnego samopoczucia fizycznego.

Uczestnicy jogi zgłosili średnią poprawę w zakresie objawów lękowych i depresyjnych, która była istotna klinicznie i statystycznie. Chociaż efekty zgłaszane przez uczestników ćwiczeń aerobowych i uczestników niećwiczących nie osiągnęły progu różnicy o znaczeniu klinicznym, nie było statystycznie istotnych różnic między wpływem jogi i ćwiczeń aerobowych na objawy lękowe i depresyjne. Biorąc pod uwagę prawdopodobną częstość występowania współistniejących zaburzeń lękowych/depresji i picia problemowego, poczynione ustalenia mogą mieć również znaczenie dla zdrowia publicznego.

Obecne badanie dostarcza nowych i solidnych dowodów na wpływ interwencji związanych z aktywnością fizyczną, zwłaszcza jogą, na objawy lękowe i depresyjne u nieleczonych osób dorosłych, które spożywają alkohol w sposób problemowy.

Źródło:

Effects of physical activity on symptoms of depression and anxiety in adults with alcohol use disorder (FitForChange): Secondary outcomes of a randomised controlled trial, 2022

Napisz komentarz

Skip to content