Znaj ryzyko - kampania społeczna

Genetyczne predyspozycje do zaburzeń depresyjnych a AUDZaburzenia depresyjne i zaburzenia związane z używaniem alkoholu są najczęściej występującymi na świecie. Dodatkowo współistnienie owych zaburzeń negatywnie wpływa na leczenie każdego z nich. Ustalono, że nastrój i przeżywane stany emocjonalne mają związek z sięganiem po alkohol. W przypadku mężczyzn zasadniczo celem użycia alkoholu jest wzmocnienie pozytywnych uczuć, zaś u kobiet – tłumienie negatywnych stanów emocjonalnych. Negatywne stany emocjonalne odgrywają istotną rolę w przypadku osób uzależnionych od alkoholu i wydają się przyczyniać do powrotu do używania tej substancji.

Wyróżniono osiem czynników zwiększających ryzyko powrotu do czynnego nałogu. W późniejszych badaniach zawężono je do trzech grup sytuacji ryzykownych. Szeroko rozumiane są jako związane z poszukiwaniem nagrody, sposobu na obniżenie napięcia oraz obsesyjnymi myślami na temat alkoholu, czyli głodem substancji. Powiązane są one kolejno ze ścieżkami dopaminowymi, GABA i serotoninowymi.

Przeprowadzone badanie wskazuje silny związek pomiędzy używaniem alkoholu przez osoby od niego uzależnione a zaburzeniami depresyjnymi (występującymi przez całe życie) przede wszystkim w grupie mężczyzn (ta zależność zwiększa obserwowaną zależność w całej populacji). Okazało się, że również skłonność do sięgania po alkohol w sytuacjach pozytywnych/negatywnych emocjonalnie i sytuacjach pokusy zależy od płci. Zaobserwowano, że kobiety uzależnione od alkoholu, które piją alkohol w takich sytuacjach, uzyskują wysokie wyniki we wskaźnikach mierzących obciążenie genetyczne zaburzeniami depresyjnymi. Tymczasem w przypadku mężczyzn owa zależność jest odwrotna, tzn. im wyższe wyniki w tych wskaźnikach, tym mniejsza skłonność do picia alkoholu w sytuacjach ryzyka.

Ciekawą kwestią wynikającą z badania jest to, że występowanie obciążenia genetycznego zaburzeniami depresyjnymi nie oznaczało, że w ciągu życia u danej osoby owe zaburzenia depresyjne wystąpią. Dodatkowo, nie zaobserwowano zależności z uzależnieniem od alkoholu. Można na tej podstawie wysnuć hipotezę, że zaburzenia depresyjne obserwowane u osób uzależnionych od alkoholu mają inne podłoże genetyczne niż u osób nieuzależnionych. Wymaga to przeprowadzania dalszych badań w celu ustalenia, jakie są zależności i podłoża leżące u podstaw zaburzeń depresyjnych i uzależnienia od alkoholu oraz ich współwystępowania. Pozwoliłoby to na bardziej celowane oddziaływania terapeutyczne.

Źródło:

Karpyak V.M., Coombes B.J., Geske J.R., Pazdernik V.M., Schneekloth T., Kolla B.P., Oesterle T., Loukianova L.L., Skime M.K., Man-Choi Ho A., Ngo Q., Skillon C., Ming-Fen Ho, Weinshiboum R., Biernacka J.M., Genetic predisposition to major depressive disorder differentially impacts alcohol consumption and high-risk drinking situations in men and women with alcohol use disorder, Drug and Alcohol Dependence, Vol. 243, 1 Feb 2023, 109753.

Napisz komentarz

Skip to content