Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla dzieci„Razem Możemy Więcej” to projekt Stowarzyszenia Latawiec, którego głównym celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci zamieszkujących dzielnicę Praga-Południe. W ramach projektu Stowarzyszenie zaprasza do udziału w bezpłatnym treningu umiejętności społecznych. To 12 spotkań ze specjalistami, które rozpoczną się w październiku i będą trwały do końca grudnia 2019 roku. Rekrutacja dzieci z dzielnicy Praga Południe będzie trwała przez cały wrzesień.

Stowarzyszenie oferuje wsparcie w nauce:
– radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
– radzenia sobie ze złością, smutkiem,
– rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i innych ludzi,
– informowania o potrzebach, trudnościach, bez stosowania przemocy,
– stawiania granic sobie i innym, poszanowania granic innych ludzi,
– współpracy w zespole, słuchania innych, przestrzegania ustaleń i zasad.

Projekt jest obecnie realizowany na Pradze-Południe, gdzie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i trening umiejętności społecznych, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (takie jak np. komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów) w zespołach klasowych. Dodatkowo oferowane jest indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci oraz konsultacje dla dzieci i rodziców.

Kontakt:
Stowarzyszenie Latawiec
ul. Wysockiego 16 lok. 144
tel.: 504 363 710 (koordynatorka projektu na Pradze-Południe)
mail: poczta@latawiec.org

Więcej: https://www.latawiec.org/index.php/projekty/razem-mozemy-wiecej

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy dzielnicy Praga Południe

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content