Znaj ryzyko - kampania społeczna

W październiku br. w stowarzyszeniu ASLAN rozpoczynają się nieodpłatne spotkania grupy terapeutycznej dla osób w wieku 19-25 lat, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. Grupa dla Młodych Dorosłych Dzieci Alkoholików to bezpieczne miejsce prowadzone przez specjalistę dla tych, którzy czują się niezadowoleni ze swoich kontaktów z innymi ludźmi, czują się odpowiedzialni za innych, nie mogą zaakceptować siebie.

Uczestnicy i uczestniczki spotkań będą wspólnie pracować nad:
– wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa,
– zwolnieniem z nadmiernego poczucia odpowiedzialności i poczucia winy,
– dbaniem o siebie i swoje potrzeby,
– zdobywaniem umiejętności, które służą osobistemu rozwojowi.

Celem grupy jest pomoc:
– w przywróceniu zdolności do zdrowego funkcjonowania, podejmowania konstruktywnych działań w celu ochrony siebie i zatroszczenia się o swoje potrzeby,
– w lepszym rozumieniu siebie i zmniejszeniu poczucia samotności.

Grupa ma charakter długoterminowy (2 lata). Rozpoczyna się 04.10.2019 warsztatem integracyjnym (godz. 15.00-19.00). Spotkania w ciągu roku będą się odbywały we wtorki w godzinach 16.00-18.00. Początek: 15.10.2019 r.

Udział w projekcie jest poprzedzony konsultacją.
Informacje i zapisy: tel.: (22) 636 49 04

Kontakt:
Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17
e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl
więcej: http://www.aslan.org.pl/

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content