Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie KARAWANA prowadzi grupę edukacyjno-motywującą dla osób doświadczających problemu alkoholowego. Spotkania są przeznaczone dla mieszkańców dzielnicy Białołęka.

Pomoc dla osób nadużywających alkoholu

Spotkania grupy edukacyjno-motywującej są przeznaczone dla osób nadużywających alkoholu – pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych, które dotychczas nie podejmowały terapii, oraz dla ich bliskich. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych (zajęcia wykładowe). Cykl obejmuje 12 spotkań tematycznych, w zakres których wchodzą zagadnienia związane z problemem uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Spotkania odbywają się w piątki w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Płużnickiej 7 w Warszawie.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie, pod numerem: 502 153 628 lub e-mailowo: sprkarawana@gmail.com

Więcej informacji: https://sprkarawana.pl/realizowane-projekty/

Projekt „Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 – 2021” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content