Znaj ryzyko - kampania społeczna

PIK WawerPunkt Informacyjno-Konsultacyjny działający w dzielnicy Wawer oferuje nieodpłatne wsparcie mieszkańcom dzielnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z problemami i szukają pomocy w ich rozwiązywaniu. PIK na Wawrze oferuje anonimowe, nieodpłatne porady i konsultacje prawne oraz pomoc psychologiczną w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy domowej (zarówno dla doznających, jak i stosujących przemoc).

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy nieodpłatne porady świadczą: prawnik, psycholog i specjalista terapii uzależnień. Poniżej aktualne godziny pracy zespołu.

Psycholog:
Poniedziałki, godz. 9-14
Wtorki, godz. 14-19

Prawnik:
Środy, godz. 14-19

Specjalista terapii uzależnień:
Czwartek, godz. 11-16
Piątki, godz. 13-18

Kontakt:
ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa
tel. 515-911-857

Zadanie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Wawer.

Oprac. na podstawie informacji ze strony http://wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/sprawy-spoleczne

Fot. Ravi Roshan, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content