Znaj ryzyko - kampania społeczna

zaproszenie do udziału w badaniuInstytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza kobiety do wzięcia udziału w badaniu naukowym „Regulacja i dynamika emocji w zaburzeniu z napadami objadania się oraz w zaburzeniu używania alkoholu. Badanie metodą pobierania próbek doświadczenia (ESM)”. Celem badania jest poznanie mechanizmów emocjonalnych i wzorców myślenia leżących u podłoża uzależnienia od alkoholu oraz zaburzenia z napadami objadania się.

 

 

Szczegółowe informacje o badaniu (w tym kryteria kwalifikacji) oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie: https://psychosomatics.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/o/.

Badanie było przygotowywane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie uzależnień, tj. dr. Maciejem Koperą oraz dr. Andrzejem Jakubczykiem.

Kierownikiem badania jest Anna Walenda, doktorantka w IP UKSW (a.walenda@student.uksw.edu.pl).

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content