Znaj ryzyko - kampania społeczna

WariatkaStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 14 czerwca zaprasza wszystkich przedstawicieli instytucji i miejsc pomocy zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (pomoc społeczna, oświata, policja, ochrona zdrowia, organizacja pozarządowa, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp.). do udziału w bezpłatnym szkoleniu dot. procedury “Niebieskiej Karty” i pracy grupy roboczej w oparciu o teatr forum.

Teatr forum to interaktywna forma teatru dająca możliwość „dopisania” dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy „widzowie – aktorzy” samodzielnie podejmują na scenie.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch części:
część 1: spektakl teatru forum pt. “Wariatka”
część 2: szkolenie prowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydarzenie teatralno-szkoleniowe ma na celu podniesienie kompetencji służb w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób krzywdzonych, m.in. w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty”. W wyniku udziału w wydarzeniu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania przemocy, kontaktu z osobami uwikłanymi w przemoc (szczególnie z osobą doznającą przemocy i świadkiem), a także – podczas przebiegu spektaklu – będą mieli możliwość wpłynąć na jego przebieg i szukać najlepszych możliwych rozwiązań w kierunku zmiany sytuacji głównej bohaterki.

Termin:
Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2021 r. w godz. 9.30-15.30 w Wolskim Centrum Kultury, ul. Działdowska 8 w Warszawie.*

Zapisy:
Wydarzenie jest dedykowane głównie osobom zamieszkałym/pracującym w Warszawie i okolicach.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy zgłosić się poprzez formularz szkoleniowy dostępny pod tym linkiem:
https://docs.google.com/…/1wCmdflMYAJNwBxPWSRzvpbE…/edit

Zgłoszenia przyjmowane są do 9.06.2021 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Na wszelkie pytania odpowiada koordynatorka programu:

Małgorzata Kulka: m.kulka@niebieskalinia.org

tel. 22 499 37 33 (czynny od pon. do pt. w godz. 9-15)

* w związku z sytuacją pandemii zastrzegamy sobie możliwość do zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnej na online. Wówczas wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom.

Wydarzenie teatralno-szkoleniowe realizowane jest w ramach programu „Reaguj na niebiesko!”, finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Engin Akyurt, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content