Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla osób doznających przemocyStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 28 lutego zaprasza pracowników służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  do udziału w bezpłatnym seminarium.

Zajęcia  przeznaczone dla pracowników służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Warszawy. Seminarium jest adresowane zwłaszcza do tych, którzy maja pierwszy kontakt z procedurą, rozpoczynają pracę w grupach roboczych lub zostali powołani do zespołu interdyscyplinarnego. Podczas zajęć procedura „Niebieskiej Karty” zostanie omówiona krok po kroku.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli:
– ochrony zdrowia
– oświaty
– pomocy społecznej
– Policji
– członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Termin: 28 lutego 2020 w godz. 9-15

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Zapisy:

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: seminariank@niebieskalinia.org. Formularz jest do pobrania na stronie: http://niebieskalinia.org/?id=146

Więcej informacji: https://www.facebook.com/niebieskalinia

Seminarium odbywa się w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Napisz komentarz

Skip to content