Znaj ryzyko - kampania społeczna

6 lutego 2020 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, Policji, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na seminarium dotyczące instrumentów prawnych, które mają zastosowanie wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Temat seminarium:

Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie: ubezwłasnowolnienie, zobowiązanie do leczenia odwykowego, przymusowe leczenie psychiatryczne, umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody.

Data: 6 lutego 2020, godz. 9:00-15:00

Zgłoszenia
Należy przesyłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: seminariank@niebieskalinia.org.

Formularz można pobrać na stronie: http://niebieskalinia.org/?id=146

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel: 22 499-37-33 (pon.-pt. 9.00-15.00)
e-mail: info@niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”:
800-12-00-02 – telefon czynny całą dobę.
Więcej: http://www.niebieskalinia.org/

Seminarium odbywa się w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Napisz komentarz

Skip to content