Znaj ryzyko - kampania społeczna

23 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza na seminarium online pt. „Narzędzia prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w stanie epidemii”.

Zagrożenie epidemiczne i ograniczenia nałożone na obywateli tworzą nowe warunki pracy pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, pedagogów szkolnych i wszystkich osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. Jak realizować zadania w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w obecnej sytuacji? Jak działają poszczególne instytucje? Jakimi narzędziami dysponują służby w warunkach epidemii? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas seminarium.

Zajęcia przeznaczone są dla przedstawicieli warszawskich służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminarium odbędzie się 23 kwietnia o godz. 9:00 na platformie Zoom.

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: seminariank@niebieskalinia.org.

Formularz jest do pobrania na stronie: http://niebieskalinia.org/?id=146

Do pełnego udziału w zajęciach niezbędny jest komputer z głośnikiem i kamerką (lub telefon) oraz z dostępem do internetu.

Seminarium odbywa się w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Napisz komentarz

Skip to content