Znaj ryzyko - kampania społeczna

spotkanie online nt. przeciwdziałania przemocy ekonomicznejZ okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego UW zaprasza na spotkanie online nt. przeciwdziałania przemocy ekonomicznej w rodzinie.

Problem przemocy ekonomicznej, choć często pomijany w debacie publicznej, dotyka w dużym stopniu kobiet, które są finansowo uzależnione od innych członków rodziny – godzą się na porzucenie pracy kosztem opieki nad dziećmi, zarabiają mniej lub też nie otrzymują należnych im lub ich dzieciom świadczeń alimentacyjnych.

Prelegenci: dr Małgorzata Dziewanowska, dr Grzegorz Wrona oraz Renata Durda to osoby, które swoje życie zawodowe oraz dorobek naukowy poświęciły tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania opowiedzą, czym charakteryzuje się przemoc ekonomiczna, jak można chronić i wspomagać jej ofiary.

Termin: 8.03.2021, godz. 20:00

Transmisja live na fanpage’u Koła: https://www.facebook.com/knpris/

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Fot. Katt Yukawa, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content