Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczęło realizację nowej edycji programu „Powrót do Godności”, skierowanego do mieszkańców m.st. Warszawy. W ramach programu odbędą się warsztaty i maratony psychologiczne, będą prowadzone grupy wsparcia psychologicznego dla dorosłych i dzieci doznających przemocy.

Najbliższe warsztaty:

Celem warsztatów będzie m.in. rozwijanie, utrwalanie i praktyczne zastosowanie wiedzy oraz umiejętności psychospołecznych wzmacniających kompetencje osobiste, społeczne, wychowawcze i opiekuńcze, które sprzyjać będę odzyskiwaniu poczucia wartości, godności, wpływu i kontroli na swoje życie. Warsztaty pozwolą na wymianę doświadczeń między uczestnikami i prowadzącym.

Osoby zainteresowane działaniami w ramach programu proszone są o zapisanie się na listę:: https://forms.gle/35Z2edM5gzJK23Mp8

Udział w programie jest bezpłatny. Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa.

projekt finansuje m.st. Warszawa
Fot. i oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content