Znaj ryzyko - kampania społeczna

pomoc psychologicznaFundacja UNA zaprasza do udziału w nieodpłatnym programie wsparcia psychologicznego dla osób, które znalazły się sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagają się z problemami uzależnień i współuzależnień (DDA, DDD) lub / i przemocą.

Cały program skoncentrowany jest na budowaniu rozwiązań i umożliwia korzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów, grup wsparcia i wykładów specjalistycznych. Zajęcia dają możliwość lepszego poznania siebie, swoich emocji i radzenia sobie z nimi, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami.

Programy nastawione są na wzmacnianie i motywowanie uczestników, doskonalenie umiejętności komunikacji, asertywności, planowania i realizowania celów – by w sposób bezkonfliktowy, nie rezygnując z siebie, zaspakajać potrzeby własne i innych.

Zajęcia są prowadzone w Pracowni Fundacji UNA przy ulicy Nowolipki 19/1 (w zależności od okoliczności również w formie zdalnej).

Oferta jest skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie: 665 830 618 lub e-mailowo: poradnia@fundacjauna.pl.

Projekty finansowane są ze środków własnych Fundacji oraz ze środków m.st. Warszawy

Oprac. na podstawie informacji Fundacji UNA

Napisz komentarz

Skip to content