Znaj ryzyko - kampania społeczna

szkolenie online dot. przemocy wobec dzieciStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza pracowników placówek oświatowych z województwa mazowieckiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach „Niebieskiej Godziny Wychowawczej”. Szkolenie odbędzie się 27 marca w godzinach 9:00-15:00.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów pracujących w placówkach oświatowych. Celem szkolenia jest m.in.:

– przygotowanie pracowników oświaty do rozpoznania stosowania przemocy wobec dziecka;

– przygotowanie do wczesnej interwencji;

– poszerzenie wiedzy na temat możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu;

– przygotowanie do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

– 27 marca 2023 r. w godzinach 9.00-15.00, w wersji online.

Udział w seminarium wymaga od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Rejestracja odbywa się poprzez poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWjCDJO72i9ud9G2sGAhjPUYpujWW-i7gcpjgAfkKo2QJkng/viewform?usp=sf_link

Informacje o zakwalifikowaniu będą przekazywane od dnia 11 marca 2023 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach programu „Niebieskie Mazowsze – podnoszenie kompetencji osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego (2021 – 2023)”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY dla uczestników.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content