Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztaty dla warszawskich rodzicówTylko do jutra trwa nabór do I grupy bezpłatnego programu „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.”

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu u kobiet poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości i dobrostanu uczestniczek oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

Zgłoszenia: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/mama-warszawianka-2/

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora – Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

Napisz komentarz

Skip to content